Kennisbank

Over welk onderwerp zoekt u informatie?

Filters

Categorie

Resultaten

Archeologie

Als u gaat bouwen of slopen, kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen.

Grondwerkzaamheden

Werkzaamheden, zoals graven, saneren, opslaan en toepassen van grond, in of op de bodem worden gezien als een milieubelastende activiteit (mba). Bent u van plan deze werkzaamheden uit te voeren, dan moet u in de meeste gevallen een melding doen bij de gemeente.

Bodeminformatie en bodemonderzoek

In Nederland willen we dat op plekken waar wordt gewoond, gespeeld en gerecreëerd de bodem daarvoor geschikt is. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond of het uitvoeren van bodemonderzoek. Omgevingsdienst Achterhoek ziet toe op de uitvoering en naleving van de regels over bodem en grond. Waar moet u als inwoner of bedrijf rekening mee houden als u gaat bouwen of verbouwen?

Grondwater en afvalwater

We zijn zuinig op ons water. Daarom gelden er regels voor sommige activiteiten rondom water.

Energiebesparing

Energiebesparende maatregelen zijn voor veel bedrijven een wettelijke verplichting. Maar het levert u ook besparing op en na een tijdje vaak zelfs winst!

Afvalstoffen

Verwerkt en bewerkt u als bedrijf afvalstoffen? In veel gevallen bent u dan verplicht melding te doen.

Duurzame energie

Wilt u inzetten op duurzame energie die zich in de toekomst terugverdient? Denk dan eens aan zonne-energie of een warmte-koude opslag.

Afvalpreventie

Afvalpreventie zorgt voor een lagere milieubelasting en minder kosten voor afvalverwerking. Sommige bedrijven moeten hiervoor verplicht milieumaatregelen nemen.

Vervoermanagement

Heeft uw bedrijf meer dan vijftig werknemers? Dan bent u verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van vervoermanagement.

Waterbesparing

Verbruikt uw bedrijf meer dan 5.000 m³ water per jaar? Dan bent u verplicht om milieumaatregelen te nemen die het waterverbruik verminderen.