Asbest bij bedrijven

Wilt u slopen, renoveren en/of verbouwen in uw bedrijfspand dat gebouwd is vóór 1994? Dan is het verplicht om een asbestinventarisatierapport te laten opstellen. Dat rapport moet u toevoegen bij de sloopmelding die u moet doen. Pas als u toestemming heeft, mag er worden gestart met de werkzaamheden. Die mag u niet zelf doen, maar moet u laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. 

Advies over het verwijderen van asbest in uw bedrijf

Voordat u asbest laat verwijderen, moet u een asbestinventarisatierapport laten opstellen. Hiermee krijgt u inzicht in de uitvoering, kosten, regels en aanpak van het verwijderen van asbest. Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf (ook wel asbestsaneerder genoemd) kan vervolgens het asbest op een veilige manier verwijderen. Een overzicht van bedrijven die asbestinventarisatierapporten kunnen opstellen en asbestsaneerders in uw regio vindt u op de website van Ascert.

Meld op tijd dat u asbest laat verwijderen

Voordat u asbest kunt laten verwijderen, moet u een sloopmelding doen via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor eHerkenning nodig. 

De melding moet compleet zijn. Anders kan uw melding niet worden geaccepteerd. U moet in elk geval de volgende documenten meesturen: 

  • een duidelijke omschrijving van de voorgenomen werkzaamheden: renovatie, verbouwing en/of sloop;
  • een omschrijving van de te verwijderen asbestbronnen en/of te slopen onderdelen;
  • een omschrijving van de hoeveelheid afvalstoffen die vrijkomt;
  • een asbestinventarisatierapport;
  • een risicomatrix inclusief sloopveiligheidsplan (indien van toepassing).

Belangrijk: doe de melding minimaal vier weken voordat u start met de werkzaamheden. De asbestsaneerder kan dit ook voor u doen.

Akkoord op uw melding

Er wordt gekeken of uw melding compleet is. Bij akkoord kunt u starten met de asbestsanering. Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf moet het asbest voor u verwijderen. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, moet een gecertificeerd laboratorium de locatie vrijgeven. Dat betekent dat u de locatie weer veilig kunt betreden, zonder beschermingsmiddelen. 

Geen akkoord op uw melding

Soms is er meer informatie nodig om akkoord te geven op de asbestsanering. U moet dan een nieuwe sloopmelding doen en daarbij ook de benodigde extra informatie toevoegen. Ook kan het voorkomen dat er, naast de sloopmelding, een omgevingsvergunning nodig is voor het slopen van (een deel van) een gebouw. Denk bijvoorbeeld aan een monument. Voor een overzicht van alle benodigde gegevens kunt de vergunningcheck doen via het Omgevingsloket.

Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft

Gaat u tijdens of na de sloopwerkzaamheden het pand ook verbouwen, herstellen of op een andere manier gebruiken? Dan kan het zijn dat er een omgevingsvergunning nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een monument. Via de vergunningcheck van het Omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft.

U kunt geen gebruikmaken van de sloopmelding en moet eerst een omgevingsvergunning onderdeel slopen aanvragen als de sloopwerkzaamheden plaatsvinden:

  • in beschermde stads- en dorpsgezichten
  • in of bij een beschermd monument
  • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan is aangegeven dat het verboden is zonder omgevingsvergunning bouwwerken te slopen
  • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan is aangegeven dat het vanwege archeologische waarden verboden is zonder omgevingsvergunning graafwerkzaamheden uit te voeren

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en regels over asbest op de website van Milieu Centraal. En als u loodgieter of installateur bent, kunt u via deze link een brochure en infographic downloaden over asbestrisico’s bij uw werk.