Spring naar content

Over ons

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Wij verlenen omgevingsvergunningen in opdracht van tien gemeenten en de provincie Gelderland. Ook zien we erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid). Daarnaast adviseren we onder andere onze opdrachtgevers over archeologie en over verschillende milieu-onderwerpen, zoals bodem, geluid en lucht.

Onze opdrachtgevers

Wij zijn de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTH-taken (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) van onze opdrachtgevers:

Ons bestuur

Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur bestaan uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.

Vergaderdata Algemeen Bestuur 2021/2022
30 juni 2021 | 10.30 – 12.00 uur
13 december 2021 | 12.30 – 14.00 uur
21 maart 2022 | 15.30 – 17.00 uur
29 juni 2022 | 09.30 – 11.00 uur

Alle vergaderingen vinden fysiek plaats. Wilt u een vergadering als toehoorder meemaken of wenst u de vergaderstukken te ontvangen? Stuur het Bestuurssecretariaat dan een e-mail.

Ons bestuur

Gemeente BerkellandJoost van Oostrum, burgemeester (voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur)
Gemeente ZutphenLaura Werger, wethouder
Gemeente Oude IJsselstreekOtwin van Dijk, burgemeester
Gemeente DoetinchemFrans Langeveld, wethouder
Gemeente BronckhorstWillem Buunk, wethouder (tevens lid Dagelijks Bestuur)
Gemeente LochemRobert Bosch, wethouder
Gemeente AaltenTed Kok, wethouder
Gemeente Oost GelreBart Porskamp, wethouder (tevens lid Dagelijks Bestuur)
Gemeente MontferlandWalter Gerritsen, wethouder (tevens lid Dagelijks Bestuur)
Gemeente WinterswijkInge Klein Gunnewiek, wethouder
Provincie GelderlandPeter Kerris, gedeputeerde
Omgevingsdienst AchterhoekPetra van Oosterbosch, directeur

Jaarstukken

Veelgestelde vragen over omgevingsdiensten

Omgevingsdiensten zijn regionale overheidsorganisaties die voor gemeenten en provincies taken uitvoeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze taken hebben betrekking op het milieu. Nederland telt op dit moment 29 omgevingsdiensten.

Bijna alle omgevingsdiensten zijn opgericht na de vuurwerkramp in Enschede (13 mei 2000) en de brand in Volendam (1 januari 2001). Naar aanleiding van deze rampen ontstond er behoefte aan regionaal werkende organisaties die taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving op zich namen. 

Omgevingsdiensten zijn er voor de uitvoering van zogenaamde VTH-taken op het gebied van milieu. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zijn de kerntaken van een omgevingsdienst. Provincies en gemeenten kunnen ervoor kiezen om meer taken bij de omgevingsdienst neer te leggen. Bijvoorbeeld VTH-taken op het gebied van bouw. Of  juridische ondersteuning en specialistische advisering op bijvoorbeeld het gebied van geluid, licht, omgevingsveiligheid en milieumetingen.

Alle omgevingsdiensten in Nederland werken samen via de overkoepelende vereniging, OmgevingsdienstNL. Verder werken wij intensief samen met alle omgevingsdiensten in Gelderland. Gezamenlijk vormen deze zeven omgevingsdiensten de Gelderse Omgevingsdiensten. In deze infographic staat hoe we onze samenwerking in praktijk brengen.