Omgevingsdienst Achterhoek

Over ons

 

Omgevingsdienst Achterhoek draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Wij verstrekken in opdracht van de gemeenten en Provincie Gelderland omgevingsvergunningen en zien erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid). Daarnaast adviseren wij o.a. onze opdrachtgevers over verschillende (milieu)onderwerpen.

 

Onze opdrachtgevers

Ons bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze opdrachtgevers. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.
De vergaderdata en vergaderstukken zijn op te vragen via info@odachterhoek.nl

Het Algemeen Bestuur van de ODA bestaat uit:

Joost van Oostrum, burgemeester gemeente Berkelland (voorzitter Dagelijks Bestuur)

Peter Kerris, Gedeputeerde  provincie Gelderland

Laura Werger, wethouder gemeente Zutphen

Otwin van Dijk, burgemeester           Oude IJsselstreek

 

 

Frans Langeveld, wethouder gemeente Doetinchem

Willem Buunk, wethouder gemeente Bronckhorst (lid Dagelijks bestuur)

 

Bert Groot Wesseldijk, wethouder gemeente Lochem (lid dagelijks bestuur)

Ted Kok, wethouder gemeente Aalten

 

 

 

 

 

 

Bart Porskamp, wethouder gemeente Oost Gelre

Inge Klein Gunnewiek, wethouder gemeente Winterswijk

 

Walter Gerritsen, wethouder gemeente Montferland (lid Dagelijks bestuur)

Petra van Oosterbosch, directeur ODA

 

 

 

 

 

Gelderse omgevingsdiensten werken samen

Wij werken intensief samen met de zeven omgevingsdiensten in Gelderland. Gezamenlijk vormen deze omgevingsdiensten de Gelderse Omgevingsdiensten , ook wel genoemd het Gelders Stelsel. In dit stelsel zijn een aantal taken onderling verdeeld en spreken we gezamenlijke projecten af, zoals de handhaving op energie.

 

 

Toegankelijkheidsverklaring

Omgevingsdienst Achterhoek wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Daarmee maken we onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Aanpak om onze website nog toegankelijker te maken
Om onze website nog toegankelijker te maken doen we onderzoek. Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Als ze knelpunten vinden, lossen we die snel en duurzaam op. In 2018 hebben we een quickscan van de website uitgevoerd. De verbeterpunten uit deze quickscan zijn doorgevoerd om de website toegankelijker te maken. Verder toetst onze redactie alle content op toegankelijkheid vóórdat we deze plaatsen op de website.

Ervaart u een probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Als u toch een probleem ervaart met de toegankelijkheid van onze website, laat het ons dan weten via info@odachterhoek.nl. Alvast hartelijk dank!