Milieutoezicht

Milieutoezicht

Wij controleren of bedrijven aan de wettelijke milieuregels voldoen. Naast periodieke en themagerichte inspecties controleert de toezichthouder aan de hand van ontvangen klachten en meldingen. Voldoet een bedrijf niet aan de regels? Dan kunnen wij maatregelen opleggen.

  • Bedrijfscontrole

    Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Wij bezoeken uw bedrijf met regelmaat om te controleren of uw bedrijf zich aan de regels houdt. Op deze pagina leest u wat u bij een bedrijfscontrole kunt verwachten. 

  • Overtredingen

    Heeft de toezichthouder tijdens een bezoek aan uw bedrijf één of meerdere overtredingen geconstateerd? De vervolgstappen hangen af van de zwaarte van de overtreding.

  • Maatregelen

    Als er regels overtreden worden, kunnen wij handhavend optreden. Er zijn diverse soorten maatregelen die genomen kunnen worden.

Misschien ook interessant

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Lees hier hoe u dat doet.

Asbest bij bedrijven

Wilt u asbest verwijderen bij uw bedrijf? Dit moet u altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.