Maatregelen

Als er milieuregels overtreden worden, kunnen wij handhavend optreden. We kunnen diverse soorten maatregelen nemen.

Voorbeelden van maatregelen die genomen kunnen worden:

  • een dwangsom (geldboete) 
  • bestuursdwang (tijdelijke stillegging of het sluiten van een bedrijf en/of pand)
  • een proces-verbaal

Dwangsom
Een dwangsom is een bedrag dat een bedrijf moet betalen voor iedere keer, dag of week dat een milieuregel wordt overtreden. Hoe langer de overtreding duurt, hoe hoger het geldbedrag wordt.  

Bestuursdwang
Soms loopt het milieu direct schade op door een overtreding. In dat geval kunnen wij besluiten om een bedrijf meteen te laten sluiten. Het kan dan ook zijn dat een bedrijf onmiddellijk moet stoppen met de werkzaamheden. Dit heet bestuursdwang. Als hiervoor kosten worden gemaakt, moet het bedrijf die betalen. 

Proces-verbaal
In sommige gevallen maakt de boa proces-verbaal op bij de overtreding van een milieuvoorschrift. Een proces-verbaal wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Het Openbaar Ministerie bepaalt of de situatie opgelost kan worden door andere afspraken te maken, of dat de zaak voor de rechter komt. 

Meerdere maatregelen bij een overtreding
Bij een overtreding kan een bedrijf meerdere maatregelen opgelegd krijgen. Een proces-verbaal kan namelijk in combinatie met een andere maatregelen worden opgelegd. Het Openbaar Ministerie heeft hierin haar eigen bevoegdheid. Een bedrijf kan dus bijvoorbeeld tegelijk een dwangsom én een proces-verbaal krijgen.

Wij informeren u over maatregelen bij uw bedrijf

Gaan wij uw bedrijf een maatregel opleggen, of zijn wij van plan dit te doen? Dan laten wij u dit in een brief weten. In deze brief staat duidelijk vermeld waarom wij deze maatregel willen nemen en wat u moet doen om te voldoen aan de wetgeving. U kunt bezwaar maken tegen een opgelegde maatregel. In de brief staat uitgelegd hoe u dit moet doen.