Milieuwetgeving en vergunningen

Milieuwetgeving en vergunningen

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen. Soms moet u daarom een vergunning aanvragen of een melding doen. En als er bij uw bedrijf een ongewoon voorval plaatsvindt dat het milieu kan schaden, dan moet u dit meteen melden. Op deze pagina leest u meer over milieuwetgeving en vergunningen.

  • Vergunningen en meldingen voor bedrijven

    Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

  • Ongewoon voorval melden 

    Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Op deze pagina leest u hoe u dit doet.

  • Afvalstoffen

    Verwerkt en bewerkt u als bedrijf afvalstoffen? In veel gevallen bent u dan verplicht melding te doen.

Misschien ook interessant

Erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus

Als bedrijf bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u zich aan de wetten en regels houdt. Erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus kunnen u hierbij helpen.

Asbest bij bedrijven

Wilt u asbest verwijderen bij uw bedrijf? Dit moet u altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Grondwater en afvalwater

We zijn zuinig op ons water. Daarom gelden er regels voor sommige activiteiten rondom water.