Spring naar content

Erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus

Als bedrijf bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u voldoet aan wettelijke verplichtingen, zoals het naleven van milieuregels die horen bij uw bedrijfsactiviteiten. Erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus kunnen u hierbij helpen.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus.

  • KIWA: Inspectie, keuring, sanering en controle van boven- en ondergrondse tanks
  • STEK: Installatie, reparatie en onderhoud aan koelinstallaties
  • SCIOS: Inspectie en onderhoud van stookinstallaties
  • Ascert: Asbestinventarisatie en –verwijdering
  • Bodem+: Overzicht van bodemonderzoeksbureaus
  • Afvalgids: Afvalinzamelaars voor alle afvalstromen