Erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus

Als bedrijf bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u voldoet aan wettelijke verplichtingen, zoals het naleven van milieuregels die horen bij uw bedrijfsactiviteiten. Erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus kunnen u hierbij helpen. Op deze pagina staat een overzicht van websites waar u erkende (keurings)bedrijven en adviesbureaus kunt vinden.

Afval

Op de website van de Afvalgids vindt u afvalinzamelaars.

Mestbassin

Op de website van KIWA kunt u terecht voor een kwaliteitsverklaring mestbassin en afdekking.

Koelinstallatie

Riolering

Op de website Bodembescherming vindt u inspectiebedrijven die keuren op vloeistofdichtheid.

Stookinstallatie

Op de website van SCIOS vindt u bedrijven die zorgen voor inspectie, keuring, reparatie en onderhoud, luchtmetingen aan uitstoot.

Tank

Op de website van KIWA vindt u bedrijven voor de inspectie, keuring, reiniging, verwijdering en controle van boven- en ondergrondse tanks.

Vloeistofdichte vloer

Op de website Bodembescherming vindt u inspectiebedrijven die vloeistofdichte vloeren keuren.