Spring naar content
Milieuklachten

Milieuklachten

Een milieuklacht gaat over een situatie waarin het milieu verontreinigd wordt. De overlast heeft invloed op de leefomgeving of de natuur in de omgeving. In veel gevallen wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf in de omgeving. U kunt denken aan:

 • Geur- of stankoverlast
 • Geluidsoverlast
 • Stofoverlast
 • Afvaldumpingen

Een milieuklacht gaat dus niet over een losliggende stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal. Dit soort klachten kunt u melden bij uw eigen gemeente.

Omgevingsdienst Achterhoek onderzoekt klachten die te maken hebben met het milieu. In de meeste gevallen meldt u klachten of overlast via het provincieloket S@men. Het loket stuurt de klacht dan door naar de juiste instantie. Op deze pagina leest u meer over het melden van klachten of overlast.

 • Klachten over water

  Heeft u vraag of klacht over water? Ziet u bijvoorbeeld dode vissen, of is er iets mis met het riool? Al deze meldingen kunnen op één plek worden gedaan.

 • Geluidsoverlast

  Er zijn veel verschillende soorten geluidsoverlast. Op deze pagina kunt u lezen waar u welk type geluidsoverlast kunt melden. 

 • Milieucalamiteiten, stank of andere overlast

  Heeft u last van stofoverlast door een bedrijf? Ruikt u een vreemde geur? Of wilt u een milieucalamiteit melden? 

Misschien ook interessant

Handhavingsverzoek

Bent u van mening dat een milieuregel wordt overtreden? Dan kunt u een handhavingsverzoek doen. Zo’n verzoek moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het voorkomen en beheersen van de risico’s voor de omgeving. Hiervoor is samenwerking en kennisdeling nodig.

Waterbesparing

Verbruikt uw bedrijf meer dan 5.000 m³ water per jaar? Dan bent u verplicht om milieumaatregelen te nemen die het waterverbruik verminderen.