Klachten over water

Ziet u vervuild oppervlaktewater, bijvoorbeeld in een sloot of kanaal? Ziet u dode vissen of is er iets mis met het riool? Alle watervragen en -klachten kunt u stellen via Meldpunt Water. Vanuit dit meldpunt wordt de vraag dan doorgestuurd naar de juiste instantie.