Asbest

Asbest

Asbest kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het verwerken en bewerken van asbest is daarom sinds 1993 verboden. Het verwijderen van asbest is aan strenge regels gebonden. Wij houden toezicht op het verwijderen en vervoeren van asbest. Ook handhaven wij de naleving van de wetten en regels. Die verschillen voor bedrijven en particulieren. Op deze pagina leest u aan welke wetten en regels u zich moet houden.

  • Asbest bij particulieren

    Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? Dan mag u dat als particulier alleen onder bepaalde voorwaarden zelf verwijderen.

  • Asbest herkennen

    Hoe ziet asbest eruit en waar kunt u het allemaal aantreffen? Daar leest u meer over op deze pagina.

  • Asbest bij bedrijven

    Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u het asbest verwijderen? Dit moet u altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Ook moet u een sloopmelding bij de gemeente doen.

Misschien ook interessant

Participatie: meedoen in de samenleving

Participatie is een belangrijk thema in de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 ingaat. De term betekent ook wel ‘meedoen in de samenleving’. Participatie betrekt omwonenden bij vergunningen en plannen.

Wat betekent de Omgevingswet voor bedrijven?

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven:…

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Als u iets in uw omgeving wilt veranderen, krijgt u met de Omgevingswet te maken. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen, een boom wil kappen of als ondernemer een loods op uw terrein wil plaatsen.