Asbest bij particulieren

Heeft u een bouwwerk dat is gebouwd vóór 1994 dat u (gedeeltelijk) wilt (laten) slopen, renoveren of verbouwen? Dan moet u altijd een sloopmelding doen en bij deze melding een asbestinventarisatierapport toevoegen. Pas als de sloopmelding geaccepteerd is, mag er worden gestart met de werkzaamheden.

Klik hier om het schema als pdf-bestand te downloaden.

Heeft u asbest gevonden in of om uw eigen woning? U mag dat in sommige gevallen zelf verwijderen als dit aan bepaalde eisen voldoet. Anders moet u daarvoor een gecertificeerd bedrijf inschakelen.

U mag zelf asbest verwijderen als het aan de volgende eisen voldoet:

 • Het mag maximaal 35m² zijn.
 • Het asbest is van het type hechtgebonden, zoals:
  • geschroefde platen, bijvoorbeeld golfplaten op een schuur
  • losse materialen, zoals plantenbakken of vensterbanken
  • vloerzeil of -tegels die niet zijn verlijmd met de vloer
 • Het asbest is niet beschadigd of gebroken.

Voldoet het materiaal dat u wilt verwijderen niet aan deze eisen? Is het asbest bijvoorbeeld gespijkerd of beschadigd? Of gaat het om isolatiemateriaal of spuitasbest? Dan is er een groot risico op het vrijkomen van asbestvezels. In dit geval moet u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Let op: Eigenaren van bedrijven moeten altijd een gecertificeerd bedrijf inschakelen. Lees hier meer over asbest in uw bedrijf.

Doe een sloopmelding voordat u asbest verwijdert

Wilt u asbest verwijderen? Dan heeft u altijd een geaccepteerde sloopmelding nodig. U kunt een sloopmelding asbest doen via het Omgevingsloket. Plan goed in wanneer u de melding doet, want u mag pas beginnen als de sloopmelding geaccepteerd is. U krijgt uiterlijk vijf werkdagen na uw melding een reactie.

Voor een melding zijn de volgende gegevens nodig:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De slooplocatie
 • Het aantal m² asbest dat u wilt verwijderen
 • De locatie van het asbest
 • Foto’s en een overzichtstekening
 • De datum waarop u het asbest wilt verwijderen
 • Een asbestinventarisatierapport

Nadat u de melding heeft gedaan ontvangt u een brief. Hierin staat of u wel of geen toestemming krijgt voor het zelf verwijderen van het asbestmateriaal.

 • Heeft u toestemming? Dan kunt u zelf aan de slag. Volg de instructies in de brief.
 • Heeft u geen toestemming? In de brief wordt aangegeven wat u moet doen. Soms is er meer informatie nodig om de sloopmelding compleet te maken. Of u moet een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Let op beschermde diersoorten

Voordat u asbest verwijdert of laat verwijderen, moet u onderzoeken of u geen beschermde diersoorten verstoort of verjaagt. Bijvoorbeeld vogels of vleermuizen. U kunt het best een gecertificeerde aannemer inschakelen. Die werkt zorgvuldig en houdt rekening met de Wet natuurbescherming. Zo’n aannemer weet wanneer hij welke werkzaamheden mag uitvoeren. Het kan zijn dat u door deze wet een ontheffing of vergunning nodig heeft om de werkzaamheden uit te mogen voeren. U leest meer over de Wet natuurbescherming op de website van de provincie Gelderland.

Meer informatie