Omgevingsdienst Achterhoek

Omgevingsdienst Achterhoek

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) zorgt voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu en veiligheid in opdracht van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem,Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en provincie Gelderland. De ODA draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving voor bedrijven en inwoners.

Service & contact

Heeft u vragen aan ons?
Neem gerust contact op

info@odachterhoek.nl
06 10 57 80 53

Vergunningverlening

De ODA is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Bij het oprichten, verbouwen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met ODA.

Toezicht en handhaving

De ODA bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen om te controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt.

Heeft u een klacht of melding?

Voor klachten en meldingen kunt u terecht bij:
- het provincieloket op 026-359 99 99
- via milieuklacht.gelderland.nl op de site van provincie Gelderland

Nieuws

Actualisatie vergunningen IPPC bedrijven

Een aantal agrarische IPPC bedrijven in de Achterhoek heeft een brief ontvangen waarin Oda vraagt om informatie aan te leveren om hun vergunning te kunnen actualiseren. De aanleiding daarvoor leggen wij hier onder uit. Op 21 februari 2017 heeft de Europese Commissie de BBT-conclusies voor intensieve veehouderij gepubliceerd. In deze conclusies worden onder andere emissieniveaus

Informatieplicht energiebesparing

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) om energie te besparen. In 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor Wm-inrichtingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen.