Omgevingsdienst Achterhoek

Omgevingsdienst Achterhoek

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) zorgt voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu en veiligheid in opdracht van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem,Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en provincie Gelderland. De ODA draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving voor bedrijven en inwoners.

Service & contact

Heeft u vragen aan ons?
Neem gerust contact op

info@odachterhoek.nl
06 10 57 80 53

Vergunningverlening

De ODA is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Bij het oprichten, verbouwen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met ODA.

Toezicht en handhaving

De ODA bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen om te controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt.

Heeft u een klacht of melding?

Voor klachten en meldingen kunt u terecht bij:
- het provincieloket op 026-359 99 99
- via milieuklacht.gelderland.nl op de site van provincie Gelderland

Nieuws

Einde stoppersregeling varkens- en pluimveebedrijven per 1 januari 2020

Publicatie Einde stoppersregeling varkens- en pluimveebedrijven per 1 januari 2020 De landelijke stoppersregeling van het Actieplan ammoniak eindigt op 1 januari 2020. Dit betekent dat alle stallen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting. Hebt u zich aangemeld voor de stoppersregeling dan moet u zich nu gaan beraden op uw toekomstplannen.

Actualisatie vergunningen IPPC bedrijven

Een aantal agrarische IPPC bedrijven in de Achterhoek heeft een brief ontvangen waarin Oda vraagt om informatie aan te leveren om hun vergunning te kunnen actualiseren. De aanleiding daarvoor leggen wij hier onder uit. Op 21 februari 2017 heeft de Europese Commissie de BBT-conclusies voor intensieve veehouderij gepubliceerd. In deze conclusies worden onder andere emissieniveaus