Spring naar content

Samenwerken aan een gezonde leefomgeving in de Achterhoek

Vaak bekeken

 • Vergunning aanvragen voor bedrijven

  Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

 • Overlast melden

  Wij onderzoeken klachten die te maken hebben met het milieu. Bijvoorbeeld over geur of verontreinigd water. Heeft u te maken met overlast? Dan kunt u dit melden.

 • Service & contact

  Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. 

Nieuws

Meer bereiken met data-analyse

Omgevingsdienst Achterhoek werkt samen met zes andere omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel. Een van de samenwerkingsgebieden is het nieuwe programma ‘Toezicht & Handhaving voor complexe gemeentelijke bedrijven’. Hierbij gaat de inzet van data een grote rol spelen. In dit artikel licht directeur Petra van Oosterbosch dit programma toe.

Controle in Zutphen: illegale sigarettenfabriek ontdekt

Op donderdag 21 juni is op bedrijventerrein De Mars in Zutphen een integrale controle uitgevoerd. Er zijn in totaal twintig bedrijven bezocht. Aan deze gezamenlijke nam ook Omgevingsdienst Achterhoek deel.

Ik wil meer weten over…

Duurzame energie

Wilt u inzetten op duurzame energie die zich in de toekomst terugverdient? Denk dan eens aan zonne-energie of een warmte-koude opslag.

Bodemverontreiniging en bodemsanering melden

Voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond kunnen verontreinigen? Dan moet u waarschijnlijk een melding doen.

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Lees hier hoe u dat doet.
 • Over ons

  Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Wij verlenen omgevingsvergunningen in opdracht van tien gemeenten en de provincie Gelderland. Ook zien we erop toe dat bedrijven voldoen aan de wetten en regels op milieugebied. Daarnaast adviseren we onder andere onze opdrachtgevers over verschillende milieu-onderwerpen.