Samenwerken aan een gezonde leefomgeving in de Achterhoek

Vaak bekeken

Nieuws

Succesvolle gezamenlijke 'kraamkamer'-actie

Groene boa’s van Omgevingsdienst Achterhoek, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap en Kastelen hebben woensdag 10 april een handhavingsactie gehouden. Aanleiding is de start van het broedseizoen.

Werken aan kennisdeling over Zeer Zorgwekkende Stoffen

Omgevingsdienst Achterhoek werkt als ‘regiotrekker’ samen met andere omgevingsdiensten en het RIVM aan meer bekendheid over Zeer Zorgwekkende Stoffen.

 • Vergunning aanvragen voor bedrijven

  Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

 • Overlast melden

  Wij onderzoeken klachten die te maken hebben met het milieu. Bijvoorbeeld over geur of verontreinigd water. Heeft u te maken met overlast? Dan kunt u dit melden.

 • Service & contact

  Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. 

Ik wil meer weten over…

Grondwerkzaamheden

Werkzaamheden, zoals graven, saneren, opslaan en toepassen van grond, in of op de bodem worden gezien als een milieubelastende activiteit (mba). Bent u van plan deze werkzaamheden uit te voeren, dan moet u in de meeste gevallen een melding doen bij de gemeente.

Archeologie

Als u gaat bouwen of slopen, kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen.

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Lees hier hoe u dat doet.
 • Over ons

  Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Wij verlenen omgevingsvergunningen in opdracht van tien gemeenten en de provincie Gelderland. Ook zien we erop toe dat bedrijven voldoen aan de wetten en regels op milieugebied. Daarnaast adviseren we onder andere onze opdrachtgevers over verschillende (milieu)onderwerpen.

banner-werkenbijomgevingsdiensten