Omgevingsdienst Achterhoek

Omgevingsdienst Achterhoek

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen wij door omgevingstaken uit te voeren in opdracht van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en provincie Gelderland. De ODA zorgt voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) op het terrein van milieu, veiligheid en erfgoed voor bedrijven en inwoners.

Service & contact

Heeft u vragen aan ons?
Neem gerust contact op

info@odachterhoek.nl
06 10 57 80 53

Vergunningverlening

Omgevingsdienst ODA is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Bij het oprichten, verbouwen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met ODA.

Meer over vergunningen

Toezicht en handhaving

Omgevingsdienst ODA bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen om te controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. De frequentie van de controles is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten.

Meer over toezicht en handhaving

Milieuklacht?

Het melden van klachten kan via:
- het provincieloket op 026-359 99 99
- via het webformulier op de site van provincie Gelderland

Meer over klachten

Nieuws

ODA sluit 2016 af met positief resultaat

De ODA heeft 2016 met een positief financieel resultaat afgesloten. In totaal heeft ODA 667.000 euro overgehouden. Dat geld gaat terug naar de deelnemende gemeenten. Tot 2017 werd de begroting van de ODA vastgesteld op basis van de vraag hoeveel menskracht nodig was en hoeveel taken de ODA het komende begrotingsjaar naar verwachting zou moeten

Lees verder

ODA en Zutphen werken samen aan archeologie

Bij onderhoudswerkzaamheden in het Orderbos is in augustus asbestverdacht materiaal aangetroffen. Aansluitend kwamen er ook meldingen binnen van asbest op de bospaden en rondom het scoutingterrein van scoutinggroep JJB. Verder werd nog een verdacht zandgat gemeld dat mogelijk als stortgat is gebruikt.

Lees verder