Spring naar content

Samenwerken aan een gezonde leefomgeving in de Achterhoek

Vaak bekeken

 • Vergunning aanvragen voor bedrijven

  Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

 • Overlast melden

  Wij onderzoeken klachten die te maken hebben met het milieu. Bijvoorbeeld over geur of verontreinigd water. Heeft u te maken met overlast? Dan kunt u dit melden.

 • Service & contact

  Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. 

Nieuws

Achterhoekse Werkplaats verkent Omgevingswet en samenwerkingspartners

Hoe verloopt de vergunningaanvraag voor een melkkoeienstal in de Achterhoek als de Omgevingswet is ingegaan? Die case verkennen Sandra Vink en Annemieke Vos. Namens Omgevingsdienst Achterhoek zijn zij allebei coördinator in de projectgroep Omgevingswet. In dit interview vertellen ze meer over de case.

Handhavingsactie buitengebied Oost Gelre: waarschuwingen en een boete

Op vrijdag 5 november hebben 19 opsporingsambtenaren in het buitengebied van Oost Gelre controles uitgevoerd. Bij de controles werden diverse waarschuwingen uitgedeeld en ook een boete. Verder hebben sommige gevonden situaties nader onderzoek nodig.

Ik wil meer weten over…

Bodemverontreiniging en bodemsanering melden

Voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond kunnen verontreinigen? Dan moet u waarschijnlijk een melding doen.

Archeologie en cultureel erfgoed

Als u gaat bouwen of slopen, kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen.

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Lees hier hoe u dat doet.
 • Over ons

  Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Wij verlenen omgevingsvergunningen in opdracht van tien gemeenten en de provincie Gelderland. Ook zien we erop toe dat bedrijven voldoen aan de wetten en regels op milieugebied. Daarnaast adviseren we onder andere onze opdrachtgevers over verschillende (milieu)onderwerpen.