Samenwerken aan een gezonde leefomgeving in de Achterhoek

Vaak bekeken

Nieuws

Regionaal callcenter ondersteunt bij vragen Omgevingswet

De inzet van een regionaal callcenter moet de te verwachten telefonische drukte na invoering van de Omgevingswet opvangen.

Voorbereiden op Omgevingswet: oefenen, oefenen, oefenen

Nog 8 weken en dan gaat de Omgevingswet in. Bij Omgevingsdienst Achterhoek zijn we al geruime tijd druk aan het oefenen om de wet- en regelgeving onder de knie te krijgen.

 • Vergunning aanvragen voor bedrijven

  Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

 • Overlast melden

  Wij onderzoeken klachten die te maken hebben met het milieu. Bijvoorbeeld over geur of verontreinigd water. Heeft u te maken met overlast? Dan kunt u dit melden.

 • Service & contact

  Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. 

Ik wil meer weten over…

Archeologie

Als u gaat bouwen of slopen, kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen.

Bodemverontreiniging en bodemsanering melden

Voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond kunnen verontreinigen? Dan moet u waarschijnlijk een melding doen.

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Lees hier hoe u dat doet.
 • Over ons

  Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Wij verlenen omgevingsvergunningen in opdracht van tien gemeenten en de provincie Gelderland. Ook zien we erop toe dat bedrijven voldoen aan de wetten en regels op milieugebied. Daarnaast adviseren we onder andere onze opdrachtgevers over verschillende (milieu)onderwerpen.