Service & contact

Heeft u vragen aan ons?
Neem gerust contact op

info@odachterhoek.nl
06 10 57 80 53

Vergunningverlening

De ODA is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Bij het oprichten, verbouwen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met ODA.

Toezicht en handhaving

De ODA bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen om te controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt.

Heeft u een klacht of melding?

Voor klachten en meldingen kunt u terecht bij:
- het provincieloket op 026-359 99 99
- via milieuklacht.gelderland.nl op de site van provincie Gelderland

Nieuws

Meerdere overtredingen tijdens controle buitengebied Lochem

Op zaterdag 24 oktober zijn er controles uitgevoerd in de natuur- en bosgebieden rondom Lochem. Hierbij kregen meerdere mensen een bekeuring of waarschuwing.

Milieutoezicht in Doetinchem: brandblusschuim

Er is aandacht in de media over milieutoezicht bij de opslag van brandblusschuim in Doetinchem. Heeft u hier vragen over? Dan verwijzen we u graag verder.