Samenwerken aan een gezonde leefomgeving in de Achterhoek

Vaak bekeken

 • Vergunning aanvragen voor bedrijven

  Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

 • Overlast melden

  Wij onderzoeken klachten die te maken hebben met het milieu. Bijvoorbeeld over geur of verontreinigd water. Heeft u te maken met overlast? Dan kunt u dit melden.

 • Service & contact

  Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. 

Nieuws

Start pilot met woningen op waterstof

Woningen verwarmen met waterstof is wellicht een van de mogelijkheden voor de toekomst. Maar voordat het zover is moeten er nog vele hobbels genomen worden. Hoe duurzaam, betaalbaar en toepasbaar is het eigenlijk? En hoe veilig? Er zijn verschillende pilots in Nederland in voorbereiding om dit te onderzoeken, onder meer in Lochem. Hierbij is ook Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) betrokken.

Omgevingsveiligheid in de spotlight

Vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het zijn de kerntaken van een omgevingsdienst. Maar minstens zo belangrijk is de specialistische advisering op het gebied van omgevingsveiligheid. Om daar meer bekendheid aan te geven en aantrekkelijker te maken voor nieuwe collega’s, is op 1 november 2022, bij Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), het project ‘Werken aan de toekomst’ gestart.

Ik wil meer weten over…

Bodemverontreiniging en bodemsanering melden

Voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond kunnen verontreinigen? Dan moet u waarschijnlijk een melding doen.

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Lees hier hoe u dat doet.

Archeologie

Als u gaat bouwen of slopen, kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen.
 • Over ons

  Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Wij verlenen omgevingsvergunningen in opdracht van tien gemeenten en de provincie Gelderland. Ook zien we erop toe dat bedrijven voldoen aan de wetten en regels op milieugebied. Daarnaast adviseren we onder andere onze opdrachtgevers over verschillende (milieu)onderwerpen.