Service & contact

Heeft u vragen aan ons?
Neem gerust contact op

info@odachterhoek.nl
06 10 57 80 53

Vergunningverlening

De ODA is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Bij het oprichten, verbouwen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met ODA.

Toezicht en handhaving

De ODA bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen om te controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt.

Heeft u een klacht of melding?

Voor klachten en meldingen kunt u terecht bij:
- het provincieloket op 026-359 99 99
- via milieuklacht.gelderland.nl op de site van provincie Gelderland

Nieuws

Vergadering Algemeen Bestuur

Op donderdag 3 december vindt van 10.30 tot 12.00 uur de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Achterhoek plaats.

Meerdere overtredingen tijdens controle buitengebied Lochem

Op zaterdag 24 oktober zijn er controles uitgevoerd in de natuur- en bosgebieden rondom Lochem. Hierbij kregen meerdere mensen een bekeuring of waarschuwing.