Spring naar content

Samenwerken aan een gezonde leefomgeving in de Achterhoek

Vaak bekeken

 • Vergunning aanvragen voor bedrijven

  Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

 • Overlast melden

  Wij onderzoeken klachten die te maken hebben met het milieu. Bijvoorbeeld over geur of verontreinigd water. Heeft u te maken met overlast? Dan kunt u dit melden.

 • Service & contact

  Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. 

Nieuws

Controles buitengebied Berkelland: meerdere boetes en waarschuwingen

Vorige week vrijdag hebben opsporingsambtenaren in het buitengebied van Berkelland controles uitgevoerd. Omgevingsdienst Achterhoek nam ook deel. Er werd bij de controles extra aandacht besteed aan ondermijning. 

Meerdere waarschuwingen en bekeuringen tijdens controle buitengebied Aalten

Op zaterdag 12 maart zijn in het buitengebied van de gemeente Aalten controles uitgevoerd. Ook Omgevingsdienst Achterhoek nam hieraan deel. Bij de controles werden acht bekeuringen uitgeschreven. Ook kregen meerdere mensen een waarschuwing. 

Ik wil meer weten over…

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Lees hier hoe u dat doet.

Archeologie

Als u gaat bouwen of slopen, kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen.

Bodemverontreiniging en bodemsanering melden

Voert u werkzaamheden uit die de bodem of grond kunnen verontreinigen? Dan moet u waarschijnlijk een melding doen.
 • Over ons

  Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Wij verlenen omgevingsvergunningen in opdracht van tien gemeenten en de provincie Gelderland. Ook zien we erop toe dat bedrijven voldoen aan de wetten en regels op milieugebied. Daarnaast adviseren we onder andere onze opdrachtgevers over verschillende (milieu)onderwerpen.