Ongewoon voorval melden

Is er een storing, lekkage of ander ongeluk bij uw bedrijf? En is daardoor het milieu vervuild? Of is er een milieugevaarlijke situatie ontstaan? Dan is er sprake van een ongewoon voorval: een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u verplicht melden. Hoe sneller, hoe beter.

Voorbeelden van dit soort voorvallen zijn:

  • brand
  • bodemverontreiniging
  • lekkages
  • een explosie
  • een ongeval of storing in het productieproces

Hoe meldt u een ongewoon voorval?

U moet twee meldingen doen: een directe telefonische melding en daarna een uitgebreide schriftelijke melding.

Directe melding

Hiervoor belt u het meldloket via 026 – 377 18 00. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. 

Let op: Gaat het om een calamiteit op het gebied van afvalwater? Meld dit dan óók bij Waterschap Rijn en IJssel via 0314 – 369 369. Dit nummer is ook 24/7 bereikbaar.

Uitgebreide melding

U moet zo snel mogelijk na uw directe melding ook een uitgebreide schriftelijke melding doen. Vul hiervoor het formulier Melding ongewoon voorval in. Na het invullen klikt u rechtsonder op ‘Formulier verzenden’. U verstuurt het formulier dan naar handhaving@odachterhoek.nl.