Spring naar content

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Dit is verplicht in de Wet milieubeheer. Hoe sneller, hoe beter. Dan is de mogelijke milieuschade snel duidelijk en kunnen we goede maatregelen treffen om de schade te beperken.

Voorbeelden van dit soort voorvallen zijn:

  • brand
  • bodemverontreiniging
  • lekkages
  • een explosie
  • een ongeval of storing in het productieproces
  • een storing in de voorzieningen

Hoe meldt u een ongewoon voorval?

Hiervoor belt u het meldloket via 026 – 359 99 99. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.