Geur, geluid en lucht

Geur, geluid en lucht

Iedereen wil prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Daarvoor is schone lucht een belangrijke voorwaarde. Ook moet u geen overlast ervaren door bijvoorbeeld geur- of geluidsoverlast. Over deze onderwerpen zijn wetten en regels opgesteld. Wij controleren of bedrijven zich aan deze regels houden. En als er overlast is, komen wij in actie. Op deze pagina vindt u meer informatie over de regels over geluid, lucht en geur.

  • Geluid en geluidsoverlast

    Bedrijven zijn soms verplicht om maatregelen te nemen om geluidsoverlast te voorkomen. Wij controleren of bedrijven zich houden aan de regels voor geluid en geluidsoverlast. Ervaart u geluidsoverlast en wilt u dit melden? Waar u dit kunt doorgeven, hangt af van het soort overlast dat u heeft. 

  • Luchtkwaliteit

    Goede luchtkwaliteit is belangrijk. Daarom is er wetgeving voor bedrijven en particulieren. U mag bijvoorbeeld geen afval verbranden, tenzij u hiervoor een ontheffing heeft.

  • Geur

    Bedrijven moeten zich aan wet- en regelgeving houden op het gebied van geur. Op deze pagina leest u waar u als bedrijf rekening mee moet houden. Als particulier kunt u te niet alleen te maken krijgen met geuroverlast, maar ook met geurregels waar bedrijven zich aan moeten houden. Ook daarover leest u hier meer.

Misschien ook interessant

Vuurwerk voor bedrijven

Aan vuurwerk zijn regels verbonden. Die regels gaan over het kopen, verkopen, opslaan, vervoeren en afsteken van vuurwerk. Op deze pagina leest u aan welke vuurwerkregels u zich als bedrijf moet houden.

Vuurwerk voor particulieren

Aan vuurwerk zijn regels verbonden. Die regels gaan over het kopen, verkopen, opslaan, vervoeren en afsteken van vuurwerk. Op deze pagina leest u aan welke vuurwerkregels u zich als particulier moet houden.

Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid (externe veiligheid) gaat over het voorkomen en beheersen van de risico’s voor de omgeving. Hiervoor is samenwerking en kennisdeling nodig.