Geur

Geur kan zorgen voor overlast. Daarom moeten bedrijven zich aan wet- en regelgeving houden. Wij controleren of bedrijven dat doen.

De inhoud van deze pagina sluit mogelijk nog niet (volledig) aan bij de nieuwe Omgevingswet. Heeft u vragen over geur, neem dan contact met ons op. Deze pagina zal spoedig geüpdatet worden met de actuele informatie. Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.

Oorzaken van geuroverlast

De belangrijkste bronnen van geurhinder zijn de intensieve veehouderij en de industrie. Daarvoor gelden verschillende wetten en regels. Voor veehouderijen geldt als toetsingskader voor geurhinder de Wet geurhinder en veehouderij of het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bij de industrie is dat het Activiteitenbesluit milieubeheer, of de voorschriften uit de omgevingsvergunning milieu van het bedrijf. Verder zorgt ook de horeca vaak voor geuroverlast. Hierbij gelden ook de regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Onze taken op het gebied van geur

Als omgevingsdienst geven we advies aan gemeenten over geur bij ruimtelijke plannen, omgevingsvergunningen milieu en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Wij beoordelen of geuronderzoek nodig is. Als dat zo is, beoordelen we daarna dat geuronderzoek. Zo’n onderzoek geeft inzicht in de uitstoot van geur, de verspreiding ervan en de geurbelasting op plekken waar mensen verblijven.

Soms zijn er geurmetingen nodig met apparatuur. De metingen worden dan gedaan door medewerkers van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Informatie voor bedrijven

Bedrijven met geuruitstoot moeten voldoen aan geurnormen. Wilt u uw bedrijf uitbreiden of veranderen? Dan mag u bepaalde normen niet overschrijden. Als u de aanvraag doet om toestemming te krijgen voor het uitbreiden of veranderen van uw bedrijf, kan onderzoek nodig zijn om geurhinder te voorkomen. Of er komen klachten over geur vanuit uw bedrijf. Ook dan kan er geuronderzoek nodig zijn.

Informatie voor particulieren

Als particulier kunt u op twee manieren te maken krijgen met geur of geurhinder:

U heeft bouwplannen

Heeft u bouwplannen in de omgeving van een bedrijf met geuruitstoot? Dan gelden er beperkingen in het gebied waarin dat bedrijf een bepaalde geurbelasting mag veroorzaken. En dat kan ook invloed hebben op uw bouwplan. Neem hierover contact met uw gemeente.

U heeft geuroverlast

Geurhinder moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Als er een besluit wordt genomen over een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning voor een bedrijf, wordt daarom ook rekening gehouden met geurnormen. Maar de beleving van geur is vaak voor iedereen anders. Volgens de normen kan iets voldoen aan de regels, maar u kunt er dan toch last van hebben. We raden u aan om in zo’n geval een klacht in te dienen. Zo krijgen wij inzicht in de overlast en kunnen we daar onderzoek naar doen als dat nodig is.

Wilt u uw klacht over geurhinder door een bedrijf melden? Dat kan via Milieuklacht Gelderland. Lees meer over het melden van milieuklachten.