Privacyverklaring

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert milieutaken uit voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en de provincie Gelderland. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens, welke rechten u heeft en met wie u contact kunt opnemen.

U heeft er recht op dat ODA zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving.

Welke gegevens gebruiken we?

Als u gebruikmaakt van diensten van ODA, hebben wij gegevens van u nodig, bijvoorbeeld:

 • naam: voorletters, voorvoegsel, achternaam en geslacht
 • adres: straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam
 • contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres
 • bedrijfsgegevens: bedrijfs- of organisatienaam en KVK-nummer
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie)

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens onder andere voor:

 • het afhandelen van uw betaling
 • zienswijze indienen
 • klacht indienen
 • handhavingsverzoek indienen
 • vergunning aanvragen
 • melding doen

Wij gebruiken geen bijzondere persoonsgegevens van u.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Wij hanteren daarbij de wettelijke bewaartermijnen.

Gegevens delen met anderen

Wij kunnen persoonsgegevens delen met de betrokken gemeente of een andere overheid als dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben gekregen. Bijvoorbeeld als u bij de gemeente een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een besluit dat ODA heeft genomen.

Soms deelt een andere overheid ook persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als u een melding of handhavingsverzoek heeft gedaan en ODA verantwoordelijk is voor de afhandeling daarvan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Gebruiken wij niet de juiste gegevens van u, of zijn ze niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek gegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen. Dit kan niet altijd. Het is om privacyredenen niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u per e-mail sturen naar onze privacycoördinator, Gerdo Groot Roessink. We handelen uw verzoek binnen 1 maand af.

Informatiebeveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Wilt u een algemene vraag stellen of melding doen over het gebruik van persoonsgegevens door ons?

Vragen of meldingen over de informatiebeveiliging kunt u stellen aan onze functioneel beheerder, Erik de Greef.

Klacht indienen over uw privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy goed te beschermen. Bent u niet tevreden over de manier waarop ODA met uw gegevens omgaat? Dan kunt u per e-mail contact opnemen met de onafhankelijke functionaris gegevensbescherming, Marcel Lubbers. Ook kunt u een klacht indienen over de manier waarop wij met uw privacy omgaan.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via 06 – 10 57 80 53, of gebruik ons contactformulier.

Algemene informatie over privacy kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier kunt u ook terecht met klachten over de behandeling van verzoeken.