Kennisbank

Over welk onderwerp zoekt u informatie?

Filters

Categorie

Resultaten

Omgevingsveiligheid

Omgevingsveiligheid (externe veiligheid) gaat over het voorkomen en beheersen van de risico's voor de omgeving. Hiervoor is samenwerking en kennisdeling nodig.

Geluid en geluidsoverlast

Bedrijven moeten soms verplicht maatregelen nemen om geluidsoverlast te voorkomen. Ervaart u overlast? Dan kunt u dit melden.

Geur

Geur kan voor overlast zorgen. Daarom moeten bedrijven zich aan wet- en regelgeving houden.

Luchtkwaliteit

Goede luchtkwaliteit is belangrijk. Daarom is afval verbranden verboden. En daarom moet het gebruik van natte koeltorens gemeld worden.

Vuurwerk voor particulieren

Aan vuurwerk zijn regels verbonden. Die regels gaan over het kopen, verkopen, opslaan, vervoeren en afsteken van vuurwerk. Op deze pagina leest u aan welke vuurwerkregels u zich als particulier moet houden.

Vuurwerk voor bedrijven

Aan vuurwerk zijn regels verbonden. Die regels gaan over het kopen, verkopen, opslaan, vervoeren en afsteken van vuurwerk. Op deze pagina leest u aan welke vuurwerkregels u zich als bedrijf moet houden.