Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Ze staan opgenomen in verschillende plekken, zoals Besluit activiteiten leefomgeving of een omgevingsplan. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen. 

Waar moet u aan voldoen?

Alle regels en voorschriften waar u mee te maken heeft staan in het Besluit activiteiten leefomgeving onder de Omgevingswet. Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding’ moet doen, of informatie moet aanleveren. 

Omgevingsloket

In het Omgevingsloket kunt u bepalen welke milieuplichten u heeft. Via dit loket kunt u: 

  • controleren of een vergunning of melding of informatie nodig is; 
  • inzicht krijgen in milieuregels en -maatregelen; 
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen. 

Ook kunt u in het Omgevingsloket bepalen onder welk type milieubelastende activiteiten de activiteiten binnen uw bedrijf vallen. Onder de Omgevingswet bestaan de volgende situaties: 

  • Zorgplicht: Er zijn geen regels direct aangewezen voor de milieubelastende activiteiten. U hoeft geen informatie aan te leveren of melding te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen. Wel geldt een algemene zorgplicht. 
  • Informatieplicht: Er zijn regels direct aangewezen voor de milieubelastende activiteiten, op grond van het Bal, Bruidsschat of Omgevingsplan. U hoeft geen melding te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen. Wel geldt dat u voordat u start informatie aanlevert. Ook gelden bepaalde regels en een algemene zorgplicht.  
  • Meldingsplicht: De activiteit belast het milieu aanzienlijk en daarom moet op grond van het Bal of Omgevingsplan de activiteit gemeld worden bij de gemeente. Dit doet u bij het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. 
  • Vergunningplicht: Activiteiten in deze categorie belasten het milieu omvangrijk. Voor deze activiteiten is een omgevingsvergunning op de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze vergunning geldt niet automatisch voor het hele bedrijf. De vergunningplichten verschillen onderling sterk voor wat betreft de reikwijdte van de vergunningplicht. Soms vallen ondersteunende activiteiten er niet onder, maar soms wel. 

Hoe kunt u online een melding doen?

U kunt een melding doen via het Omgevingsloket. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Toets Integriteitsbeoordeling (Wet Bibob)

Als u in een van de tien gemeenten in de Achterhoek (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk of Zutphen) een omgevingsvergunning wilt aanvragen of een melding wilt doen voor het wijzigen van de vergunninghouder, kan het zijn dat uw aanvraag of melding valt onder het Bibob-beleid van die betreffende gemeente. Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur’. Als er een ernstig gevaar dreigt dat de vergunning wordt misbruikt, kan het bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Ook wordt de concurrentiepositie van bonafide aanvragers beschermd. Wilt u in een van de tien Achterhoekse gemeenten een vergunning aanvragen of melding doen? In de Beleidsregels Bibob van elke gemeente leest u in welke situaties een toets wordt uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie over de Wet Bibob.