Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn onder andere vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan over veel verschillende zaken. Bijvoorbeeld over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen. 

Waar moet u aan voldoen?

De regels en voorschriften waar u mee te maken heeft staan in het Activiteitenbesluit onder de Wet milieubeheer. Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

Vergunningcheck met Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen welke milieuplichten u heeft. Door het invullen van deze module kunt u:

  • controleren of een vergunning of melding nodig is
  • inzicht krijgen in milieuregels en -maatregelen
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen

Ook kunt u met de AIM bepalen onder welk type uw bedrijf valt. Het Activiteitenbesluit deelt uw bedrijf in één van de volgende drie typen in:

  • Type A: Het bedrijf belast het milieu niet of weinig. Voor dit type gelden de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aan te vragen.
  • Type B: Het bedrijf belast het milieu aanzienlijk en valt daarom onder het Activiteitenbesluit. Bedrijfsactiviteiten moeten gemeld worden bij de gemeente. Dit doet u bij het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Naast een melding kan ook sprake zijn van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Deze OBM is soms nodig voor een (eenmalige) toestemming van het bevoegd gezag voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten.
  • Type C: Bedrijven in deze categorie belasten het milieu omvangrijk. Deze bedrijven hebben een omgevingsvergunning op de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hoe kunt u online een melding doen?

U kunt een melding doen via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

Heeft u na het invullen van AIM nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Toets Integriteitsbeoordeling (Wet Bibob)

Als u in een van de tien gemeenten in de Achterhoek (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk of Zutphen) een omgevingsvergunning wilt aanvragen of een melding wilt doen voor het wijzigen van de vergunninghouder, kan het zijn dat uw aanvraag of melding valt onder het Bibob-beleid van die betreffende gemeente. Bibob staat voor ‘Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur’. Als er een ernstig gevaar dreigt dat de vergunning wordt misbruikt, kan het bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Ook wordt de concurrentiepositie van bonafide aanvragers beschermd. Wilt u in een van de tien Achterhoekse gemeenten een vergunning aanvragen of melding doen? In de Beleidsregels Bibob van elke gemeente leest u in welke situaties een toets wordt uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie over de Wet Bibob.