Handhavingsverzoek

Bent u van mening dat een milieuregel wordt overtreden? Dan kunt u een handhavingsverzoek doen. Zo’n verzoek moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.

U moet belanghebbende zijn

Om een handhavingsverzoek te kunnen doen, moet u belanghebbende zijn. Dat bent u bijvoorbeeld als uw buren een bedrijf hebben en u (geluid)overlast ervaart van de activiteiten die op het bedrijf plaatsvinden. Om te kunnen beoordelen of u inderdaad belanghebbende bent, is het noodzakelijk dat wij weten wie om handhaving vraagt. Een anoniem verzoek kunnen wij daarom niet in behandeling nemen. We kunnen namelijk niet voorkomen dat in de loop van de procedure bekend wordt dat u het verzoek heeft gedaan. Als u anoniem wilt blijven, kunt u wel een melding doen via Milieuklacht Gelderland.

Bent u belanghebbende? Dan gaan wij een besluit nemen over uw handhavingsverzoek. Bent u geen belanghebbende? Dan kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Waar moet een handhavingsverzoek aan voldoen?

U moet dus belanghebbende zijn om een handhavingsverzoek te doen. Uw verzoek moet ook aan de volgende eisen voldoen:

  • Omschrijving van het verzoek
    U moet duidelijk omschrijven waartegen volgens u handhavend moet worden opgetreden.
  • Insturen naar het bevoegd gezag
    Een verzoek om handhaving kan schriftelijk worden gedaan. Soms is het ook mogelijk om uw verzoek digitaal te doen. Dit verschilt per gemeente. Het verzoek moet worden gericht tot de instantie die bevoegd is om handhavend op te treden. Dat is vaak het college van burgemeester en wethouders van een gemeente.
  • Naam en adres, ondertekening en datum
    Bij een verzoek om handhaving moet u uw naam en adres noemen. Wij hebben dit nodig om te beoordelen of u belanghebbende bent bij de handhaving waar u om vraagt. Ook moet u het handhavingsverzoek ondertekenen en hierbij de datum vermelden.

Afwijzing van het handhavingsverzoek

Als er geen overtreding is waartegen wij handhavend op kunnen en mogen treden, dan wijzen wij uw verzoek schriftelijk af. Wij wijzen dit ook af als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Soms kan een overtreding namelijk achteraf alsnog worden gelegaliseerd. Dat kan bijvoorbeeld door een vergunning te verlenen. In die situatie moeten wij een overtreder de gelegenheid bieden om alsnog een aanvraag te doen. Als zo’n aanvraagprocedure in behandeling is, kan dit betekenen dat wij (voorlopig) afzien van handhavend optreden. Als u het hier niet mee eens bent, dan kunt u hierop reageren.

Toewijzing van het handhavingsverzoek

Als wij een overtreding hebben geconstateerd, wij bevoegd zijn om handhavend op te treden én er geen redenen zijn om van handhaving af te zien, dan laten wij de overtreder weten dat wij van plan zijn om handhavend op te treden. De overtreder krijgt dan de gelegenheid om een reactie te geven. Hierna nemen wij een besluit. Wij houden u hierover dan op de hoogte.

Waar kunt u uw verzoek om handhaving doen?

U doet uw verzoek om handhaving bij uw gemeente. Hoe dat precies gaat, kunt u lezen op de website van uw gemeente:

Woont u in de gemeente Berkelland, Lochem, Oude IJsselstreek, Winterswijk of Zutphen? Neem dan contact op met de gemeente hoe u uw verzoek om handhaving kunt doen.

Wij behandelen uw verzoek om handhaving namens de gemeente. Nadat u uw verzoek hebt gedaan, informeren wij u hoe het verdergaat.