Kennisbank

Over welk onderwerp zoekt u informatie?

Filters

Categorie

Resultaten

Afvalstoffen

Verwerkt en bewerkt u als bedrijf afvalstoffen? In veel gevallen bent u dan verplicht melding te doen.

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Lees hier hoe u dat doet.

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

Milieuwetgeving bij garagebedrijven

Heeft u een garage of een wasstraat? Dan moet u zich aan bepaalde milieuwetten en -regels houden.

Milieuwetgeving bij horecabedrijven

Op uw horecabedrijf kunnen veel milieuregels van toepassing zijn. Op deze pagina vindt u een overzicht van de wet- en regelgeving waar u aan moet voldoen.

Koelinstallaties

Het is belangrijk dat een koelinstallatie veilig werkt en niet gevaarlijk is voor uw omgeving. Daarom zijn er milieuregels en die hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Propaanopslagtanks

Een propaanopslagtank is een tank waarin vloeibaar gemaakt gas onder druk is opgeslagen. Om calamiteiten met propaanopslagtanks te voorkomen gelden...