Kennisbank

Over welk onderwerp zoekt u informatie?

Filters

Categorie

Resultaten

Afvalstoffen

Verwerkt en bewerkt u als bedrijf afvalstoffen? In veel gevallen bent u dan verplicht melding te doen.

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Lees hier hoe u dat doet.

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

Milieuwetgeving bij garagebedrijven

Heeft u een garage of een wasstraat? Dan moet u zich aan bepaalde milieuwetten en -regels houden.

Milieuwetgeving bij horecabedrijven

Op uw horecabedrijf kunnen veel milieuregels van toepassing zijn. Op deze pagina vindt u een overzicht van de wet- en regelgeving waar u aan moet voldoen.

Koelinstallaties

Het is belangrijk dat een koelinstallatie veilig werkt en niet gevaarlijk is voor uw omgeving. Daarom zijn er milieuregels en die hebben wij voor u op een rijtje gezet.

Propaanopslagtanks

Een propaanopslagtank is een tank waarin vloeibaar gemaakt gas onder druk is opgeslagen. Om calamiteiten met propaanopslagtanks te voorkomen gelden...

Opslag van Lithium-ion accu’s en batterijen

De opslag van Lithium-ion batterijen en accu’s neemt een grote vlucht en kent verschillende risico’s. Wat de meeste met elkaar gemeen hebben is dat zij instabiel kunnen worden bij overladen, diepontladen, hoge én lage temperaturen en slag of stoot.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Als u iets in uw omgeving wilt veranderen, krijgt u met de Omgevingswet te maken. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen, een boom wil kappen of als ondernemer een loods op uw terrein wil plaatsen.

Wat betekent de Omgevingswet voor bedrijven?

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven:...