Wat betekent de Omgevingswet voor bedrijven?

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Deze wet vervangt bestaande wetten die gaan over onder andere ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, bodem, natuur en water.

Wat verandert er voor uw bedrijf?

Verandert u niets aan uw bedrijfsvoering? Dan hoeft u geen nieuwe vergunning aan te vragen en/of melding te doen.

Wat verandert er door de Omgevingswet?

Door de Omgevingswet verandert de plek waar de regels voor uw bedrijf staan. De inhoud van de regels blijft voor een groot deel hetzelfde. Sommige regels veranderen. Een paar belangrijke veranderingen zijn:

  • De nieuwe regels zien uw bedrijf niet meer als één geheel, maar als verschillende milieubelastende activiteiten (mba’s).
  • Het landelijk geldende Activiteitenbesluit milieubeheer is vervangen door het landelijk geldende Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het gemeentelijke omgevingsplan.
  • Het Bouwbesluit is vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
  • Een bestemmingsplan is een omgevingsplan geworden. In het omgevingsplan worden ook enkele regels voor milieubelastende activiteiten opgenomen.
  • De zorgplicht voor milieubelastende activiteiten is uitgebreid. Met zorgplicht wordt bedoeld dat je in het algemeen alle redelijke maatregelen al zou moeten nemen om nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u al een vergunning gekregen of een melding gedaan?

Heeft u voor uw bedrijfsactiviteiten al een omgevingsvergunning gekregen of melding gedaan? Dan blijft die ook geldig als de Omgevingswet er is.

Heeft u vóór 1 januari 2024 een omgevingsvergunning aangevraagd? En heeft de gemeente of provincie daar vóór 1 januari 2024 nog geen beslissing over genomen? Dan behandelt de gemeente of provincie die aanvraag nog wel volgens de oude regels. Ditzelfde geldt ook voor meldingen die u heeft gedaan.

Verandert er iets in uw bedrijfsvoering na 1 januari 2024?

Onder de Omgevingswet vraagt u veranderingen en nieuwe activiteiten aan via het vernieuwde Omgevingsloket. Dit doet u voordat u een activiteit start of verandert. Houd er rekening mee dat het (minstens) 8 weken kan duren voordat uw aanvraag is behandeld. Voor geheel nieuwe activiteiten vraagt u een omgevingsoverleg aan via het Omgevingsloket. Zo kan de gemeente u helpen in de voorbereiding voor een juiste aanvraag of melding. Bekijk hier het vernieuwde Omgevingsloket.

Vergunningplicht, meldingsplicht of informatieplicht?

Voordat u een activiteit start of verandert geldt er vaak een vergunning-, meldings- of informatieplicht. Door de vergunningcheck te doen weet u welk type aanvraag u moet doen. Zonder de juiste vergunning, (volledige) melding en/of doorgegeven informatie via de informatieplicht mag u niet starten met een nieuwe bedrijfsactiviteit. Met de invoering van de Omgevingswet heeft u minder vaak een vergunning nodig, een melding zal vaker voldoende zijn. Dit doet u ook via het Omgevingsloket en dus niet meer via de AIM-module.