Afvalstoffen

Verwerkt en bewerkt u als bedrijf afvalstoffen? In veel gevallen bent u dan verplicht melding te doen bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) over de aard en de hoeveelheid van de ontvangen afvalstoffen. Wij houden toezicht op de afvalstromen en de verwerking ervan. Ook controleren we de meldingen. 

Plicht voor bedrijven om afvalstoffen te melden

De meldplicht staat in het Besluit Melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Dit voorkomt dat afval uit het zicht verdwijnt of op de verkeerde plek terechtkomt, met mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu.

Toezicht op de verwerking van afvalstoffen

Onze toezichthouders controleren hoe u als bedrijf afvalstoffen verwerkt. Dat doen ze op twee manieren:

  1. Er wordt gecontroleerd of de afgifte van afvalstoffen plaatsvindt bij erkende afvalinzamelaars of afvalverwerkers.
  2. De afvalinzamelaars en -verwerkers worden gecontroleerd op het correct ontvangen van afvalstoffen en de meldingsplicht aan het LMA. De toezichthouders controleren de kwaliteit van de meldgegevens en eventuele afwijkingen ten opzichte van de vergunde situatie van het bedrijf.

Meer informatie

Op de website van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen leest u meer over het melden van afvalstoffen. Meer weten over de registratieverplichtingen van afval? Bekijk dan de video van het LMA en de Helpdesk Afvalbeheer.