Bedrijfscontrole

Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. De milieuregels voor uw bedrijf zijn vastgelegd in een vergunning of in algemene regels. Wij bezoeken uw bedrijf met regelmaat om te controleren of uw bedrijf zich aan de regels houdt.

Hoe vaak wordt er gecontroleerd?

Hoe vaak dit gebeurt, hangt af van verschillende situaties en omstandigheden. Worden de regels overtreden? Dan komen we vaker controleren. Heeft de toezichthouder geen overtredingen geconstateerd? Dan vinden milieucontroles plaats na één, drie, vijf of tien jaar. Dit is afhankelijk van het type bedrijf dat u heeft.

Wat u kunt verwachten bij een bedrijfscontrole

Voor en tijdens de controle

Tijdens een bezoek aan uw bedrijf controleert de toezichthouder of u aan de milieuregels voldoet. Dit kan een administratieve en/of een fysieke controle zijn. De bezoeken worden niet altijd aangekondigd. Is het bezoek vooraf aangekondigd? Dan kan de toezichthouder u alvast vragen bepaalde stukken klaar te leggen. Bijvoorbeeld onderhouds- en keuringsrapporten.

Na afloop van de controle

De toezichthouder koppelt na afloop van de controle alle bevindingen aan u terug. U krijgt een brief van ons waarin de belangrijkste bevindingen staan. Is er iets niet in orde, dan leest u in dit rapport wat u nog moet doen. Als het nodig is, voeren wij een hercontrole uit om te kijken of u de overtredingen heeft opgelost. Is dat niet het geval? Dan hangt het af van de zwaarte van de overtreding wat de vervolgstappen zijn.