Kennisbank

Over welk onderwerp zoekt u informatie?

Filters

Categorie

Resultaten

Erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus

Als bedrijf bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u zich aan de wetten en regels houdt. Erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus kunnen u hierbij helpen.

Bedrijfscontrole

Als ondernemer moet u zich houden aan milieuregels. Om te kijken of u dit doet, voeren wij bedrijfscontroles uit.

Overtredingen

Heeft de toezichthouder tijdens een bezoek aan uw bedrijf één of meerdere overtredingen geconstateerd? De vervolgstappen hangen af van de zwaarte van de overtreding.

Maatregelen

Als er milieuregels overtreden worden, kunnen wij handhavend optreden. We kunnen diverse soorten maatregelen nemen.

Propaanopslagtanks

Een propaanopslagtank is een tank waarin vloeibaar gemaakt gas onder druk is opgeslagen. Om calamiteiten met propaanopslagtanks te voorkomen gelden...