Afvalpreventie

Als u minder afval produceert, is de milieubelasting lager en heeft u minder kosten voor de afvalverwerking. De hoeveelheid afval die uw bedrijf produceert bepaalt of er extra regels gelden. Produceert uw bedrijf meer dan 25 ton bedrijfsafval of 2,5 ton gevaarlijk afval per jaar? Dan bent u verplicht om, waar mogelijk, milieumaatregelen te nemen om het afval te verminderen.

Onderzoek naar mogelijkheden van afvalpreventie

Wilt u inzicht krijgen in de mogelijkheden om het ontstaan van afval binnen uw bedrijf te verminderen? Hiervoor kunt u een preventieonderzoek laten uitvoeren. De processen en activiteiten van uw bedrijf worden tijdens dit onderzoek doorgelicht. Daarna wordt er een preventieplan opgesteld, waarin de maatregelen staan die u kunt nemen om uw afvalproductie te verminderen. Voor de uitvoering van een preventieonderzoek kunt u zelf een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.

Verplicht afval scheiden

Bedrijven zijn verplicht afval te scheiden. Sinds 2021 gelden hier nieuwe regels voor. Welk afval u moet scheiden, hangt van verschillende factoren af. Op de website van Ondernemersplein vindt u meer informatie en kunt u de Afvalwijzer-check uitvoeren. Zo weet u precies welk afval u in uw bedrijf moet scheiden.

Meer informatie

Gerelateerd

Waterbesparing

Verbruikt uw bedrijf meer dan 5.000 m³ water per jaar? Dan bent u verplicht om milieumaatregelen te nemen die het waterverbruik verminderen.

Vervoermanagement

Heeft uw bedrijf meer dan vijftig werknemers? Dan bent u verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van vervoermanagement.

Duurzame energie

Wilt u inzetten op duurzame energie die zich in de toekomst terugverdient? Denk dan eens aan zonne-energie of een warmte-koude opslag.

Afvalstoffen

Verwerkt en bewerkt u als bedrijf afvalstoffen? In veel gevallen bent u dan verplicht melding te doen.

Energiebesparing

Energiebesparende maatregelen zijn voor veel bedrijven een wettelijke verplichting. Maar het levert u ook besparing op en na een tijdje vaak zelfs winst!