Duurzame energie

Naast energie besparen kunt u ook zelf energie opwekken. Bijvoorbeeld door middel van zonne-energie of een warmte-koude opslag. Deze vorm van duurzame energie is een investering in de toekomst die zich ook terugverdient. Op deze pagina leest u hoe u zelf energie kunt opwekken en noemen we enkele subsidiemogelijkheden.

Hoe kunt u zelf energie opwekken?

Daarvoor zijn er verschillende systemen mogelijk:

  • Een lucht-lucht warmtepomp (airco)
  • Een stand-alone systeem (monoblock)
  • Een gesloten systeem
  • Een open systeem

Hieronder leest u meer over het monoblock, gesloten en open systeem. Zowel bij gesloten als open systemen kan gebruik worden gemaakt van een warmte-koude opslag (WKO). Hierover leest u ook meer op deze pagina.

Stand-alone systeem (monoblock)

Een monoblock airco is zeer geschikt voor ruimtes waar geen binnenunit geplaatst kan worden. Bij een monoblock airco zijn de binnen- en buitenunit in één unit verwerkt. Hierdoor zijn monoblock airco’s snel en relatief eenvoudig geplaatst. Dit in tegenstelling tot de installatie van een split-unit airco, waarbij een binnen- en buitenunit geplaatst moeten worden.

Gesloten systemen

Een warmtepomp met een gesloten systeem is een grond/water warmtepomp. Die bestaat uit een buizensysteem dat gevuld wordt met een mengsel van water en glycol. Dit stroomt constant door de buizen en neemt de temperatuur aan van de grond. Deze warmte geeft het vervolgens af aan de warmtepomp. Dit systeem is vaak energiezuiniger: het hoeft alleen de vloeistof rond te pompen en dit kost weinig energie.

Open systemen

Een warmtepomp met een open systeem is een water/water warmtepomp. Deze warmtepomp gebruikt een systeem van leidingen die het grondwater oppompen. De warmte wordt verwijderd en het koude water wordt weer teruggeplaatst in het grondwater.

Wat is een warmte-koude opslag?

Een warmte-koude opslag (WKO) is een bodem-energiesysteem. Een WKO slaat energie uit het gebouw en/of de omgeving op in de bodem. Aan dit systeem wordt meestal een warmtepomp gekoppeld, waarmee het gebouw verwarmd wordt.

Voor wie is een warmte-koude opslag interessant?

Een WKO is interessant voor bedrijven die zowel ’s zomers als ’s winters een aangenaam werkklimaat willen hebben. Bijvoorbeeld kantoren, onderwijs- en zorginstellingen. Warmte-koude opslagsystemen leveren naast verwarming ook verkoeling. Door het gebruik van WKO bespaart u op verwarmings- en koelingskosten en vermindert u CO2-uitstoot. Een WKO is dus een goede maatregel om de doelstellingen op het gebied van energiebesparing te realiseren.

Met de WKO Tool kunt u bepalen of een open bodemenergiesysteem rendabel is. Ook geeft de site een overzicht van alle soorten gesloten en open systemen.

Subsidie op duurzame energie

Hoewel de slimme maatregelen uiteindelijk meer opleveren dan normale energiesystemen, kan de terugverdientijd lang zijn. Door een subsidie aan te vragen kunt u de terugverdientijd verminderen. Laat u daarom goed informeren over welke subsidies voor u beschikbaar zijn.

Subsidies die zijn afgelopen

De Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA en MEE zijn sinds 1 januari 2021 afgelopen en niet meer van kracht. Maakte u gebruik van de MJA of MEE? Dan valt u nu weer onder de geldende wettelijke verplichtingen. Als u een vergunning heeft, valt u onder de vergunningplicht. Anders valt u onder de EED-plicht, of u moet voldoen aan de EML.

Meer informatie over de gevolgen het aflopen van de MJA en MEE leest u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer informatie

Op de website van de RVO leest u meer over de warmte- en koude opslag en over duurzame energie opwekken.