Omgevingsdienst Achterhoek

Vergunning aanvragen voor bedrijven

U heeft als ondernemer te maken met milieuvoorschriften. Deze zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit onder de Wet milieubeheer. Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

Activiteitenbesluit

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen onder welk type uw bedrijf valt en welke milieuplichten u heeft. Door het invullen van deze module kunt u:

  • controleren of een vergunning of melding nodig is;
  • inzicht krijgen in milieuregels en – maatregelen;
  • online een melding Activiteitenbesluit indienen.

Uitleg over het melden van het starten of verhuizen van uw bedrijf vindt u hier

Uitleg over het melden van het veranderen van uw bedrijf vindt u hier.

Heeft u na het lezen van de uitleg nog vragen? Neem dan contact op met de ODA

Bedrijfstypes

Het Activiteitenbesluit deelt uw bedrijf in één van de volgende 3 typen in:

  • Type A: Het bedrijf belast het milieu niet of weinig. Voor dit type gelden de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning op de activiteit milieu aan te vragen.
  • Type B: Het bedrijf belast het milieu aanzienlijk en valt daarom onder het Activiteitenbesluit. Bedrijfsactiviteiten moeten gemeld worden bij de gemeente. Dit doet u bij het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf.
  • Type C: Bedrijven in deze categorie belasten het milieu omvangrijk. Deze bedrijven hebben een omgevingsvergunning op de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.