Omgevingsdienst Achterhoek

Milieuwetgeving en vergunningen

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels.

Ongewoon voorval melden

Bedrijven moeten een ongewoon voorval melden. Een ongewoon voorval is een incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoering. Voorbeelden van een ongewoon voorval zijn brand, explosie, bodemverontreiniging of ongeval. Doe uw melding bij de overheid….

Vergunning aanvragen voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

Erkende keuringsbedrijven en adviesbureaus

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het naleven van milieuregels die horen bij hun bedrijfsactiviteiten.