Omgevingsdienst Achterhoek

Bedrijfscontrole

Als ondernemer bent u verplicht om zich te houden aan milieuregels. De milieuregels voor uw bedrijf zijn vastgelegd in een vergunning of in algemene regels. De ODA bezoekt uw bedrijf met regelmaat om erop toe te zien of uw bedrijf zich houdt aan de regels.

Wat kunt u verwachten tijdens een controle?

  • Tijdens een bezoek aan uw bedrijf controleert de toezichthouder of u aan de milieuregels voldoet. Dit kan een administratieve en/of een fysieke controle zijn. De bezoeken worden niet altijd aangekondigd. Als een bezoek wel is aangekondigd kan de toezichthouder u vooraf vragen bepaalde stukken, bijvoorbeeld onderhouds- , keuringsrapporten en/of certificaten, klaar te leggen.
  • Na afloop van de controle bespreekt de toezichthouder zijn bevindingen met u. U krijgt een brief van ons met de belangrijkste bevindingen. Deze worden uitgewerkt in een bezoekrapport voor ons archief. Het bezoekrapport zelf ontvangt u niet.
  • Milieucontroles vinden periodiek plaats. Als de toezichthouder geen overtredingen heeft geconstateerd, gebeurt dit, afhankelijk van het type bedrijf, na 1, 3, 5 of 10 jaar.
  • Als een bedrijf de milieuregels overtreedt, kunnen wij sancties opleggen.