Omgevingsdienst Achterhoek

Toezicht bij bedrijven

De Omgevingsdienst Achterhoek controleert of bedrijven aan de wettelijke milieuregels voldoen. Naast periodieke en themagerichte inspecties controleert de toezichthouder van de Omgevingsdienst Achterhoek ook aan de hand van ontvangen klachten en meldingen.

Bedrijfscontrole

Als ondernemer bent u verplicht om zich te houden aan milieuregels. De milieuregels voor uw bedrijf zijn vastgelegd in een vergunning of in algemene regels.

Overtredingen

Als de toezichthouder één of meer overtredingen heeft geconstateerd, hangen de vervolgstappen af van de zwaarte van de overtreding.

Sancties

Bij de ernst van de overtreding gaat het om (mogelijke) risico’s voor milieu, veiligheid en gezondheid. Wij kunnen uw bedrijf sancties opleggen als wij een overtreding constateren.