Omgevingsdienst Achterhoek

Bodem en grondverzet

Om te zorgen dat we zorgvuldig met de bodem omgaan heeft de overheid regels opgesteld. Deze regels staan in de Wet bodembescherming. U kunt met deze wet te maken krijgen als u bijvoorbeeld een huis/bedrijfspand wilt bouwen of kopen, grond wilt afvoeren of als u een ondergrondse tank in uw tuin heeft. Wij zien toe op de naleving van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit.

Verhoogde norm PFAS

Landelijke PFAS-normen Vanaf 3 juli 2020 geldt voor alle tien gemeenten in de regio Achterhoek* het door het Rijk gepubliceerde geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS. De gepubliceerde toepassingsnormen voor landbodem zijn nu als volgt. De tabel….

Bodemverontreiniging en bodemsanering

Een stuk grond kan vervuild zijn. Als u plannen heeft met deze grond kan het nodig zijn om de bodem te saneren.

Bodemonderzoek

Het doel van een bodemonderzoek is om vast te stellen of er een bodemverontreiniging op een perceel aanwezig is. U laat een bodemonderzoek uitvoeren bij bijvoorbeeld de (ver)koop of bouw van een huis of bedrijfspand.

Aanvragen bodeminformatie

De omgevingsdienst Achterhoek doet de bodemtaken voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Bodeminformatie over deze gemeenten kunt u daarom bij ons aanvragen via het adres bodem@odachterhoek.nl. Voor bodeminformatie van de overige gemeenten verwijzen wij u….