Omgevingsdienst Achterhoek

Lucht

Lucht

Zware industrie, weg-, rail- en vliegverkeer en scheepvaart leggen een zware druk op het milieu. Dit kan ook invloed hebben op de luchtkwaliteit. Wij geven onze opdrachtgevers advies over luchtkwaliteit bij ruimtelijke ordening. Voor metingen….