Omgevingsdienst Achterhoek

Lucht

Lucht

Zware industrie, weg-, rail- en vliegverkeer en scheepvaart leggen een zware druk op het milieu. Dit kan ook invloed hebben op de luchtkwaliteit. Wij geven onze opdrachtgevers advies over luchtkwaliteit bij ruimtelijke ordening. Voor metingen van luchtkwaliteit maken wij gebruik van de expertise van de ODRA. Europese richtlijnen luchtkwaliteit De Nederlandse regelgeving voor luchtkwaliteit is