Omgevingsdienst Achterhoek

Evenementen

De evenementenvergunning stelt onder meer voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de openlucht. Als het nodig is, controleert de omgevingsdienst of de geluidsnormen niet worden overschreden. De organisator van een evenement is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geluidsnormen. Meer informatie over een evenementenvergunning kunt u opvragen bij de gemeente waar het evenement plaatsvindt.