Duurzaam ondernemen

Afvalpreventie

Minder afval betekent minder milieubelasting en lagere kosten voor afvalverwerking voor uw bedrijf. De hoeveelheid afval die uw bedrijf produceert bepaalt of er extra regels gelden.

Produceert uw bedrijf meer dan 25 ton bedrijfsafval of 2,5 ton gevaarlijk afval per jaar? Dan bent u verplicht om, waar mogelijk, milieumaatregelen te nemen om het afval te reduceren.

Onderzoek naar mogelijkheden van afvalpreventie

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om het ontstaan van afval binnen uw bedrijf te verminderen, kunt u een zogenaamd ‘preventieonderzoek’ uitvoeren. Processen en activiteiten van uw bedrijf worden tijdens dit onderzoek doorgelicht. Daarvan wordt een preventieplan opgesteld. In het preventieplan zijn de te nemen maatregelen op hun haalbaarheid onderzocht. Voor de uitvoering van een preventieonderzoek kunt u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen.

Meer informatie

Op InfoMil vindt u een overzicht van de wettelijke verplichtingen voor uw bedrijf en mogelijkheden om te besparen.