Omgevingsdienst Achterhoek

Asbest verwijderen

Al geruime tijd is bekend dat asbest gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Het verwerken en bewerken van asbest is daarom sinds 1 juli 1993 verboden en het verwijderen van asbest is aan strenge regels gebonden. De Omgevingsdienst Achterhoek houdt toezicht op de wijze hoe er om wordt gegaan met het verwijderen en vervoeren van asbest. Ook wordt er gehandhaafd op naleving van de wettelijke voorschriften. We begeleiden het traject van sloop tot eindbestemming.

Asbestdaken

Vanaf 2024 mag u geen asbestdak meer in bezit hebben. Daarop wordt vanaf 2024 gehandhaafd. Zorg er voor dat u op tijd een asbestdak hebt verwijderd. Subsidie Wilt u uw asbestdak verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres.

Asbest op een openbaar terrein

Als u asbest op een openbaar terrein vindt, bent u verplicht dit te melden bij uw gemeente of aan ons.

Asbest bij particulieren

Als u een pand of woning van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u altijd een sloopmelding bij uw eigen gemeente doen via het Omgevingsloket Online.

Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dat altijd laten doen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.