Omgevingsdienst Achterhoek

Klachten melden

U kunt een milieuklacht hebben over een bedrijf in uw buurt. Hierbij valt te denken aan geluid-, geur- of stofoverlast. Of u wilt melding doen van iets ongewoons in uw omgeving.

Bij de ODA kunt u terecht voor milieuzaken. De meeste milieuklachten meldt u bij het provincieloket (S@men). De provincie stuurt de klacht dan door naar de juiste instantie. Dat kan de ODA zijn, maar ook de gemeente. Omdat er zoveel loketten en instanties zijn, zetten we de mogelijkheden voor u op een rij.

Direct naar S@men

Er is iets kapot in mijn omgeving

  • Heeft u een klacht over uw leefomgeving, bijvoorbeeld een kapotte lantarenpaal, of vuil op straat? Doe dan een melding bij uw eigen gemeente.

Milieucalamiteiten, stank, lawaai of andere overlast

  • Heeft u een milieuklacht, zoals stank of lawaai van een bedrijf? Of wilt u een milieucalamiteit melden?
    Meldt dit bij S@men, mail naar provincieloket@gelderland.nl, of bel 026 359 99 99
  • Heeft u last van lawaai van weg- en railverkeer? Ook dit kunt u dit melden bij S@men
  • Heeft u last van lawaai van evenementen? Dit meldt u via uw gemeente
  • Heeft u last van lawaai van vliegtuigen? Neem dan contact op met het provincieloket Gelderland, via telefoonnummer 026 359 99 99
  • Heeft u last van militair luchtverkeer? Neem dan contact op met Defensie via (0800) 022 6033 of gebruik het klachtenformulier.

Direct naar het klachtenformulier van Defensie

Er is iets mis met het water

Ziet u vervuild oppervlaktewater, bijvoorbeeld in een sloot of kanaal? Ziet u dode vissen of is er iets mis met het riool? Alle watervragen en klachten kunt u stellen via Meldpunt Water. Vanuit dit meldpunt wordt de vraag dan doorgestuurd naar de juiste instantie. 

Direct een watermelding doen

Wat gebeurt er met uw klacht bij S@men?

Uw klacht wordt geregistreerd bij het provincieloket S@men en aan ons doorgegeven. Zo snel mogelijk en in elk geval binnen enkele werkdagen nemen wij telefonisch of per email contact met u op over uw klacht en de afhandeling daarvan.