Diverse personen beboet tijdens controle omgeving Twentekanaal

Tijdens een controleactie tussen Sluis Eefde en de provinciegrens Gelderland-Overijssel is afgelopen weekend tegen 16 personen een proces-verbaal opgemaakt; 2 personen bevonden zich op verboden terrein, 3 personen hadden hun hond niet aangelijnd, 10 personen reden met hun voertuig daar waar het verboden is en 1 persoon was afval aan het verbranden. 

Tijdens deze actie van en door buitengewoon opsporingsambtenaren van onder meer Rijkswaterstaat, waterschap Rijn en IJssel, hengelsportfederatie, Natuurmonumenten, Gelders Landschap, Koninklijke Marechaussee, gemeente Lochem, provincie Gelderland, politie en Omgevingsdienst Achterhoek werd op zaterdagmiddag en zondagmorgen op diverse locaties gecontroleerd en gepost. Hierbij werd gelet op de naleving van toegangsbepalingen en openstellingsregels van een waterstaatswerk  en natuurgebieden, en op naleving van de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming.

Loslopende honden

De lente is begonnen en dat betekent ook de start van het broedseizoen. Hierdoor zijn de in het wild levende dieren extra kwetsbaar. Niet iedere bezoeker van de natuurgebieden houdt rekening met het broedseizoen en de regels die dan gelden (op de paden blijven en honden aanlijnen). Er zijn 3 personen beboet die hun hond niet hadden aangelijnd. 

Motorcrossers

Zowel langs het Twentekanaal – van Sluis Eefde tot de provinciegrens Gelderland-Overijssel – als over de (zand)paden én daarbuiten wordt regelmatig met motoren gecrosst, met name in het weekend. Dit veroorzaakt veel overlast en schade aan de natuur. In januari werd hierop al gecontroleerd. Deze actie werd nu herhaald. Dit keer zijn er geen motorcrossers gezien. 

Algemene viscontrole

Naast de controle op illegaal crossen en het aanlijnen van honden werd ook gekeken of vissers langs het kanaal de juiste papieren hadden. Er zijn 44 visser gecontroleerd en zij hadden hun zaken goed op orde. 

Samenwerking groene handhavingspartners

De controles zijn uitgevoerd onder de vlag van Stichting Groennetwerk en de Omgevingsdienst Achterhoek, die optreedt als regiocoördinator Oost van de samenwerkende groene handhavingspartners. Aan de controle werd verder deelgenomen door Rijkswaterstaat, politie, hengelsportfederaties, Natuurmonumenten en Gelders Landschap.