Controles illegale activiteiten in buitengebieden Lochem en Oost Gelre

Om de overlast van motorcrossers langs en rond het Twentekanaal terug te dringen is onlangs tussen Sluis Eefde en de Exelsebrug in Lochem een controle uitgevoerd. Er werden vijf motorcrossers gezien. Tegen een daarvan is een proces-verbaal opgemaakt. 

Tijdens deze gerichte actie van buitengewoon opsporingsambtenaren van onder meer Rijkswaterstaat, hengelsportfederaties, natuurmonumenten, Gelders Landschap en de politie werd in de ochtenduren op locaties gepost. Hierbij werd gelet op naleving van toegangsbepalingen van een waterstaatswerk en natuurgebieden, en op naleving van de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming.  

Schade aan taluds, wegen en natuur 

Zowel langs het Twentekanaal – van Sluis Eefde tot de Exelsebrug – als over de (zand)paden én daarbuiten wordt regelmatig met motoren gecrosst, met name in het weekend. Niet alleen bewoners, maar ook vissers, wandelaars en mountainbikers ervaren hinder. Er ontstaat daarnaast schade aan taluds, wegen en natuurgebieden omdat motorcrossers rijden over percelen die niet toegankelijk zijn voor het publiek. Hiermee verstoren ze ook het leefgebied van wild. 

Vervolg in het voorjaar

Controles en toezicht blijven nodig. “Daarom krijgt de actie in het voorjaar een vervolg,” zegt Raymond Terhürne, regiocoördinator Oost van de Omgevingsdienst Achterhoek. Motorcrossers die gepakt worden kunnen rekenen op een boete.  De controles zijn uitgevoerd onder de vlag van Stichting Groennetwerk en de Omgevingsdienst Achterhoek, die optreedt als regiocoördinator Oost van de samenwerkende groene handhavingspartners. Aan de controle werd verder deelgenomen door Rijkswaterstaat, politie, hengelsportfederaties, Natuurmonumenten en Gelders Landschap. 

Controle buitengebied Oost Gelre

In datzelfde weekend was ODA aanwezig bij controles die werden uitgevoerd in het buitengebied van de gemeente Oost Gelre. De controleurs hebben locaties bezocht met mestopslag, vuilwater, grondopslag, puinopslag en wasplaatsen. Op de meeste plaatsen was alles in orde. Op een paar plaatsen stonden brandtonnen en was brandactiviteit geweest. Met deze mensen zijn gesprekken gevoerd. Op één plek was waterverontreiniging, waarschijnlijk door olielekkage. Een aantal vissers is gecontroleerd; alle vergunningen bleken in orde.

Samenwerking

Deze controle werd overdag uitgevoerd door 19 personen van verschillende organisaties, in het buitengebied van Oost Gelre. De politie, Omgevingsdienst Achterhoek (regiocoördinator Oost van de samenwerkende groene handhavingspartners), waterschap Rijn en IJssel, Hengelsportfederatie Midden-Nederland en gemeente Oost Gelre werkten in duo’s. Zij letten bijvoorbeeld op naleving van toegangsbepalingen van natuurgebieden, de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming. Verder werden plekken bezocht die mogelijk geschikt zouden kunnen zijn voor criminele activiteiten. Ook vanuit de lucht werd gecontroleerd. Hierbij zijn foto’s gemaakt die door de verschillende organisaties bekeken worden.