Achterhoekse Werkplaats verkent Omgevingswet en samenwerkingspartners

Hoe verloopt de vergunningaanvraag voor een melkkoeienstal in de Achterhoek als de Omgevingswet is ingegaan? Die case verkennen Sandra Vink en Annemieke Vos. Namens Omgevingsdienst Achterhoek zijn zij allebei coördinator in de projectgroep Omgevingswet. In dit interview vertellen ze meer over de case. “Het begint met elkaar goed leren kennen,” verklaart Annemieke.

Wie zijn de hoofdrolspelers in de Achterhoekse Werkplaats?

Men neme de Omgevingswet, die vanaf juli 2022 voor verandering in de werkprocessen van vergunningaanvragen zorgt. Dan zijn er drie gemeenten: Lochem, Oost-Gelre en Winterswijk. En verder de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Sandra Vink en Annemieke Vos coördineren de werkplaats: Sandra het werkproces, Annemieke de inhoud.

En dan is er natuurlijk het melkveebedrijf. Waarom is hiervoor gekozen?

Annemieke: “Jaarlijks ontvangen wij 130 aanvragen. Wij hebben voor deze melkveestal gekozen, omdat deze aanvraag symbool staat voor aanvragen in de Achterhoek.” Sandra: “Daarnaast bevat 75 procent van alle aanvragen ingrediënten uit deze case, van het bouwen van een stal, watergang, natuur tot milieu. Daarmee is dit een heel representatief voorbeeld en een route die we haarfijn moeten kennen.”

Wat is uitgezocht in die werkplaats?

“In de werkgroep hebben we uitgezocht hoe we met (keten)partners tot samenwerkingsafspraken komen,” verklaart Annemieke. “En die afspraken hebben we vervolgens getest in de Samenwerkfunctionaliteit (SWF) van het DSO tijdens de werkplaats.”

Wat was de aanleiding?

Sandra: “De Omgevingswet zorgt voor een verandering in de werkprocessen rondom vergunningaanvragen. De vraag was daarbij: hoe moeten die aanvragen worden behandeld? En welke werkafspraken moeten worden gemaakt?” Annemieke: “Door dit proces te bekijken, is de huidige samenwerking nú al veel beter geworden, want het is voor iedereen duidelijker wie wat doet en waarom.”

Zo’n grote case, waarmee begin je dan?

“Je begint met samenkomen en elkaar leren kennen: wie ben je en wat doe je,” legt Annemieke uit. “Weten wat bijvoorbeeld de scope is van het waterschap. Hoe kijken zij naar de materie en hoe kunnen we elkaar vinden? En dat geldt dan voor alle partijen. Zo loop je de complete aanvraag door en leer je wat je samen nodig hebt.” Sandra: “Vervolgens blijft het periodiek samenkomen belangrijk.”

Wat is het grote verschil tussen de uitvoering van de huidige wet en de Omgevingswet?

Sandra: “De huidige wet dwingt samenwerking af, omdat de bouwvergunning en de milieuaanvraag gelijklopen en aanvragers verplicht zijn om alle onderdelen in één keer aan te vragen. Onder de Omgevingswet is het mogelijk om een aanvraag helemaal op te knippen.” Annemieke: “Daarnaast moet het vergunningenproces binnen de Omgevingswet vaker binnen acht weken rond zijn. Nu hebben we daar meestal 26 weken de tijd voor.”

Hoe willen jullie versnellen?

“Binnen de Omgevingswet is het een kwestie van strak plannen en nauw samenwerken, met goede werkafspraken als basis,” zegt Sandra. “Maar ook zijn meer mensen nodig. De allergrootste uitdaging is het aantrekken van gekwalificeerd personeel. Hieraan is een groot tekort. Om die reden is binnen ODA een traineeship gestart voor vergunningsverleners. Hopelijk geeft ons dit meer armslag.”

Wat zijn de belangrijkste geleerde lessen?

“We weten nu wat aan de aanvrager gevraagd wordt, wie onze ketenpartners zijn en wat we van elkaar nodig hebben,” zegt Annemieke. Sandra: “Waar mogelijk proberen we zaken bij te sturen. Liever nu, dan over een half jaar.”

Hoe zien de komende maanden eruit?

Annemieke: “Het komende half jaar blijven we oefenen. Ook gaan we zeven andere gemeenten trainen en begeleiden. Hierbij is het doel dat de verschillende partijen het belang beseffen van goede werkafspraken en waarom we dit doen.”

Wat raden jullie anderen aan?

Sandra: “Ik zou een traject als dit aan iedereen aanbevelen: test met een herkenbare casus en oefen het hele traject. Tenslotte weten wij nu hoe het straks zal gaan, en wat de (on)mogelijkheden zijn.”

Meer informatie

Op de website Aan de slag met de Omgevingswet leest u meer over deze case en kunt u een video bekijken waar Annemieke en Sandra hun aanpak toelichten.

Bekijk de video over de case.