Nieuws

Handhavingsactie: weinig overtredingen, accent op voorlichting

Tijdens een handhavingsactie in de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek zijn afgelopen zaterdag nagenoeg geen overtredingen geconstateerd. Op een proces-verbaal voor een visser na en een geval van verbranding van snoeiafval, werd deze dag vooral veel voorlichting gegeven.

Diverse personen beboet tijdens controle omgeving Twentekanaal

Tijdens een controleactie tussen Sluis Eefde en de provinciegrens Gelderland-Overijssel is afgelopen weekend tegen 16 personen een proces-verbaal opgemaakt; 2...

Invoering Omgevingswet per 1 januari 2024

Met 41 stemmen voor en 29 stemmen tegen is dinsdag het Koninklijk Besluit over de invoering van de Omgevingswet genomen. Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet dan toch echt van kracht.

Ambassadeurs aan de slag met bevorderen circulaire economie

Om provincie, gemeenten en bedrijfsleven goed te kunnen helpen bij hun circulaire ambities zijn de Gelderse omgevingsdiensten in 2021 het project ‘Circulair opdrachtgeverschap VTH Omgevingsdiensten’ gestart. Een van de onderdelen van dit project is het opleiden van ambassadeurs circulaire economie.

Controles illegale activiteiten in buitengebieden Lochem en Oost Gelre

Om de overlast van motorcrossers langs en rond het Twentekanaal terug te dringen is onlangs tussen Sluis Eefde en de Exelsebrug in Lochem een controle uitgevoerd. Er werden vijf motorcrossers gezien. Tegen een daarvan is een proces-verbaal opgemaakt.

Wederom uitstel Omgevingswet

Na vijf keer uitstel, moet het op 1 januari 2024 echt gaan gebeuren: de invoering van de Omgevingswet. Hoewel technisch gezien alles op orde was om de wet op de ‘oorspronkelijke’ datum van 1 juli 2023 in te voeren, is gehoor gegeven aan de wens van gemeenten en bedrijfsleven voor meer tijd.

Meer flexibiliteit bij energiebesparingsplicht door portefeuilleaanpak

Bedrijven of instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (gelijkwaardig) verbruiken, moeten voldoen aan de energiebesparingsplicht. Een nieuwe werkwijze, de portefeuilleaanpak, zorgt voor grote organisaties voor meer flexibiliteit en minder administratie.

‘Traineeship is een mooie combinatie van leren en bezig zijn met de praktijk’

Tim Janssen is in november als trainee omgevingsveiligheid begonnen bij Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). ‘Het traineeship is een mooie combinatie van leren en bezig zijn met de praktijk. Wat ik bij de trainingen heb geleerd, die ik in de eerste maanden heb gevolgd, kan ik gelijk toepassen bij het schrijven van adviezen.’

Samen werken aan veiligheid

Omgevingsdienst Achterhoek, gemeente Montferland, Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, politie, Natuurmonumenten, waterschap, LTO Liemers-Achterhoek en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland hebben een...

Propaanopslagtanks steeds populairder

Door de hoge aardgasprijzen gaan steeds meer bedrijven en particulieren in de Achterhoek op zoek naar alternatieve brandstoffen. Hierdoor zien we een toename in de plaatsing van propaangastanks. Maar let op! In de bebouwde kom en op bedrijventerreinen is dit niet zonder meer mogelijk.