Nieuws

Regionaal callcenter ondersteunt bij vragen Omgevingswet

De inzet van een regionaal callcenter moet de te verwachten telefonische drukte na invoering van de Omgevingswet opvangen.

Voorbereiden op Omgevingswet: oefenen, oefenen, oefenen

Nog 8 weken en dan gaat de Omgevingswet in. Bij Omgevingsdienst Achterhoek zijn we al geruime tijd druk aan het oefenen om de wet- en regelgeving onder de knie te krijgen.

De Omgevingswet in een notendop

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken: de leefomgeving. De Omgevingswet bundelt verschillende wetten die met natuur, milieu, bouwen en wonen te maken hebben.

4 november: Achterhoekse Archeologiedag

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) houdt op 4 november, samen met de gemeente Aalten, de Achterhoekse Archeologiedag. Het wordt een dag voor alle leeftijden, met binnen een programma voor volwassenen en buiten een programma voor kinderen.

Energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen aangescherpt

Veel bedrijven en instellingen zijn al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Om het besparen van energie verder te stimuleren heeft het kabinet de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen aangescherpt.

Regioarcheologen zijn van onschatbare waarde

“Je weet nooit voor de volle 100% zeker of er historische resten in de bodem zitten, tot je het daadwerkelijk opgraaft,” aldus Davy Kastelein, regioarcheoloog bij Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Archeologie is in het takenpakket van de omgevingsdienst een beetje een vreemde eend in de bijt, maar wel van onschatbare waarde.

'Goede slag gemaakt in het opdoen van kennis'

“Ik moet nog steeds veel leren, maar heb de afgelopen maanden weer veel nieuwe kennis opgedaan waardoor ik nu ook de omgevingsveiligheidsadviezen op kan pakken die wat ingewikkelder zijn. Ik heb hierin een goede slag gemaakt!” Tim Janssen is trainee omgevingsveiligheid bij Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en zit inmiddels op de helft van zijn traineeship.

Handhavingsactie: weinig overtredingen, accent op voorlichting

Tijdens een handhavingsactie in de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek zijn afgelopen zaterdag nagenoeg geen overtredingen geconstateerd. Op een proces-verbaal voor een visser na en een geval van verbranding van snoeiafval, werd deze dag vooral veel voorlichting gegeven.

Diverse personen beboet tijdens controle omgeving Twentekanaal

Tijdens een controleactie tussen Sluis Eefde en de provinciegrens Gelderland-Overijssel is afgelopen weekend tegen 16 personen een proces-verbaal opgemaakt; 2...

Invoering Omgevingswet per 1 januari 2024

Met 41 stemmen voor en 29 stemmen tegen is dinsdag het Koninklijk Besluit over de invoering van de Omgevingswet genomen. Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet dan toch echt van kracht.