Spring naar content
Nieuws

Meer bereiken met data-analyse

Omgevingsdienst Achterhoek werkt samen met zes andere omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel. Een van de samenwerkingsgebieden is het nieuwe programma 'Toezicht & Handhaving voor complexe gemeentelijke bedrijven'. Hierbij gaat de inzet van data een grote rol spelen. In dit artikel licht directeur Petra van Oosterbosch dit programma toe.

Controle in Zutphen: illegale sigarettenfabriek ontdekt

Op donderdag 21 juni is op bedrijventerrein De Mars in Zutphen een integrale controle uitgevoerd. Er zijn in totaal twintig bedrijven bezocht. Aan deze gezamenlijke nam ook Omgevingsdienst Achterhoek deel.

Vergadering Algemeen Bestuur

Op woensdag 30 juni vindt een vergadering van ons Algemeen Bestuur plaats. De vergadering is van 10.30 tot 12.00 uur.

Controles buitengebied Lochem: overtredingen en verdachte situaties

Op zaterdag 19 juni hebben controleurs in het buitengebied van Lochem controles uitgevoerd. Ook Omgevingsdienst Achterhoek nam deel aan de actie, waarbij meerdere mensen een boete of waarschuwing kregen.

Invoering Omgevingswet met half jaar uitgesteld

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit geeft meer ruimte om de implementatie van de wet zorgvuldig en verantwoord af te ronden.

Diverse overtredingen bij handhavingsactie in buitengebied Winterswijk

Op zaterdag 8 mei hebben opsporingsambtenaren controles uitgevoerd in het buitengebied van Winterswijk. Ook Omgevingsdienst Achterhoek nam hieraan deel. Bij de handhavingsactie kregen meerdere mensen een bekeuring of waarschuwing.

Rapport over Rutgers Milieu gepubliceerd

Er is onafhankelijk onderzoek gedaan naar het ontstaan van de situatie bij Rutgers Milieu in Doetinchem en de rol van het overheidshandelen hierin. Ook de rol van Omgevingsdienst Achterhoek is onderzocht. Het rapport met de uitkomsten is nu verschenen.

Zelfcheck bij garagebedrijven

Dit jaar voeren wij de milieucontrole bij sommige bedrijfsbranches anders uit dan gebruikelijk. Zo zullen wij garages niet zomaar bezoeken. Wij zetten eerst een zelfcheck in.

Vergadering Algemeen Bestuur

Op woensdag 24 maart vindt een vergadering van ons Algemeen Bestuur plaats. Wilt u deze online vergadering bijwonen? Dan kunt u ons een e-mail sturen.

Controles bij campings en recreatieterreinen

De komende jaren gaan onze medewerkers alle campings en recreatieterreinen in de Achterhoek bezoeken. We maken daarbij onderscheid tussen kleine en grote campings.