Spring naar content
Nieuws

Rapport over Rutgers Milieu gepubliceerd

Er is onafhankelijk onderzoek gedaan naar het ontstaan van de situatie bij Rutgers Milieu in Doetinchem en de rol van het overheidshandelen hierin. Ook de rol van Omgevingsdienst Achterhoek is onderzocht. Het rapport met de uitkomsten is nu verschenen.

Zelfcheck bij garagebedrijven

Dit jaar voeren wij de milieucontrole bij sommige bedrijfsbranches anders uit dan gebruikelijk. Zo zullen wij garages niet zomaar bezoeken. Wij zetten eerst een zelfcheck in.

Vergadering Algemeen Bestuur

Op woensdag 24 maart vindt een vergadering van ons Algemeen Bestuur plaats. Wilt u deze online vergadering bijwonen? Dan kunt u ons een e-mail sturen.

Controles bij campings en recreatieterreinen

De komende jaren gaan onze medewerkers alle campings en recreatieterreinen in de Achterhoek bezoeken. We maken daarbij onderscheid tussen kleine en grote campings.

Presentatie Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer

De regio Achterhoek heeft gezamenlijk de Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer geactualiseerd, ook voor PFAS-verbindingen.

Extra aandacht voor risico’s vanwege coronavirus

De verscherpte maatregelen die Nederland treft om het coronavirus in te dammen, hebben ook gevolgen voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

Controle buitengebied Winterswijk: geen overtredingen

Op donderdag 10 december zijn er in de natuur- en bosgebieden rondom Winterswijk controles uitgevoerd. Ook Omgevingsdienst Achterhoek nam hieraan deel. Tijdens de controles zijn geen overtredingen geconstateerd.