Nieuws

Succesvolle gezamenlijke 'kraamkamer'-actie

Groene boa's van Omgevingsdienst Achterhoek, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap en Kastelen hebben woensdag 10 april een handhavingsactie gehouden. Aanleiding is de start van het broedseizoen.

Werken aan kennisdeling over Zeer Zorgwekkende Stoffen

Omgevingsdienst Achterhoek werkt als 'regiotrekker' samen met andere omgevingsdiensten en het RIVM aan meer bekendheid over Zeer Zorgwekkende Stoffen.

Omgevingswet gaat in en actualiseren informatie

De Omgevingswet gaat op 1 januari in. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken: de leefomgeving.

ODA controleert op voldoen energiebesparingsplicht kantoorgebouwen

Van de 824 kantoorgebouwen in de Achterhoek voldoet een ruime meerderheid inmiddels aan de wettelijke verplichting van een energielabel C of hoger.

Indienen informatie- en/of onderzoeksplicht Energiebesparing verruimd tot 1 januari 2024

Vanwege het niet goed functioneren van het eLoket krijgen bedrijven uitstel voor het indienen van hun rapportage.

Regionaal callcenter ondersteunt bij vragen Omgevingswet

De inzet van een regionaal callcenter moet de te verwachten telefonische drukte na invoering van de Omgevingswet opvangen.

Voorbereiden op Omgevingswet: oefenen, oefenen, oefenen

Nog 8 weken en dan gaat de Omgevingswet in. Bij Omgevingsdienst Achterhoek zijn we al geruime tijd druk aan het oefenen om de wet- en regelgeving onder de knie te krijgen.

De Omgevingswet in een notendop

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken: de leefomgeving. De Omgevingswet bundelt verschillende wetten die met natuur, milieu, bouwen en wonen te maken hebben.

4 november: Achterhoekse Archeologiedag

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) houdt op 4 november, samen met de gemeente Aalten, de Achterhoekse Archeologiedag. Het wordt een dag voor alle leeftijden, met binnen een programma voor volwassenen en buiten een programma voor kinderen.

Energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen aangescherpt

Veel bedrijven en instellingen zijn al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Om het besparen van energie verder te stimuleren heeft het kabinet de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen aangescherpt.