Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. Helemaal vrijblijvend is dat niet. In de Wet milieubeheer staan regels voor bijvoorbeeld energiebesparing, waterbesparing, vervoermanagement en afvalpreventie. Als omgevingsdienst controleren wij de naleving van deze wet. Uiteraard kunt u als bedrijf meer doen dan de wet voorschrijft. Op de langere termijn leveren investeringen in duurzaamheid u ook een financieel voordeel op.

 • Energiebesparing

  Sommige bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Op deze pagina leest u of dit geldt voor uw bedrijf, en om welke maatregelen het gaat.

 • Afvalpreventie

  Als u minder afval produceert, is de milieubelasting lager en heeft u minder kosten voor de afvalverwerking. Voor sommige bedrijven gelden er extra regels. Zij moeten verplicht maatregelen nemen om afval te verminderen.

 • Vervoermanagement

  Vervoermanagement is het op een efficiënte wijze organiseren van het verkeer en vervoer van bedrijven en instellingen. Heeft uw bedrijf meer dan vijftig werknemers? Dan bent u verplicht om maatregelen te nemen op dit gebied.

 • Waterbesparing

  Zo zuinig mogelijk omgaan met water helpt om de milieubelasting van uw bedrijf laag te houden. Verbruikt uw bedrijf meer dan 5.000 m³ water per jaar? Dan bent u verplicht om milieumaatregelen te nemen die het waterverbruik verminderen.

 • Duurzame energie

  Wilt u inzetten op duurzame energie die zich in de toekomst terugverdient? Denkt dan eens aan zonne-energie of een warmte-koude opslag.

Misschien ook interessant

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Lees hier hoe u dat doet.

Afvalstoffen

Verwerkt en bewerkt u als bedrijf afvalstoffen? In veel gevallen bent u dan verplicht melding te doen.