Grond toepassen

Bent u van plan om baggerspecie, grondspecie of bouwstoffen toe te passen of tijdelijk op te slaan? In veel gevallen moet u dan een melding doen. Dit is vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. Ook is er een Nota bodembeheer (Nbb) en bijbehorende bodemkwaliteitskaarten (Bkk) waarin regels staan die betrekking hebben op het toepassen van grond in de Achterhoek.

Hoe gebruikt u de Nbb en de Bkk?

In december 2020 is er een nieuwe Nota bodembeheer (Nbb) met bijbehorende bodemkwaliteitskaarten (Bkk) vastgesteld. In deze versie maakt PFAS ook onderdeel uit van de Bodemkwaliteitskaart. Daarnaast zijn de gemeenten Zutphen en Lochem samengevoegd, waardoor in de hele Achterhoek nu sprake is van één Nbb en Bkk. Er zijn wijzigingen ten opzichte van de vorige nota’s, dus wij adviseren u om voorafgaand aan het toepassen van grond de Nbb door te lezen om na te gaan waar u rekening mee moet houden.

Bekijk hier via de KaartViewer de Nbb en de Bkk.

Tips voor het bekijken van de Nbb en de Bkk

  • Aan de rechterzijde vindt u snelkoppelingen naar de Nbb en de toelichting op de Bkk voor de regio Achterhoek. Ook ziet u daar (met de naam ‘kaartviewer2020.pdf’) een handleiding voor het gebruik van de KaartViewer.
  • Aan de linkerzijde staan onder de kaartlaag ‘Bodemkwaliteit’ diverse kaarten: drie voor ontgraven en drie voor toepassen. Let er op dat u de juiste kaartlaag opent om na te gaan of de door u beoogde toepassing is toegestaan.
  • Bovenin kunt u zoeken op adres, postcode of op X- en Y-coördinaten, zodat u snel de juiste locatie heeft.

Wanneer moet u grondspecie en baggerspecie melden?

U moet dit altijd vijf dagen vóór de toepassing melden. Dat geldt ook voor tijdelijke opslag.

Wilt u meer dan 50 kubieke meter schone grondspecie en baggerspecie toepassen? Dan moet u de toepassingslocatie ook eenmalig melden.

Wanneer moet u bouwstoffen melden?

Bouwstoffen opnieuw toepassen

Bent u eigenaar van bouwstoffen en past u deze opnieuw toe onder dezelfde condities en zonder bewerking? Dan moet u dit uiterlijk vijf werkdagen voor toepassing melden.

Waar moet u het toepassen van grond melden?

Dit doet u bij het Meldpunt bodemkwaliteit van Rijkswaterstaat.

Hier kunt u direct een melding doen.

Tips voor het invullen van de melding

  • Bij het bevoegd gezag vult u de gemeente in waar de grond wordt toegepast.
  • Bij toepassing binnen een bedrijf vult u het bevoegd gezag voor de inrichting in. 
  • Bij toepassing op of in de waterbodem vult u de waterkwaliteitsbeheerder (Waterschap of Rijkswaterstaat) als bevoegd gezag in.

Wat gebeurt er met uw melding?

Het Meldpunt bodemkwaliteit stuurt meldingen door. Dit kan bijvoorbeeld zijn naar de gemeente, het waterschap of naar ons als omgevingsdienst. Dit hangt af van de locatie van de toepassing. Wij controleren of de toe te passen partij en de voorgenomen toepassing voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Is dat niet het geval? Dan kunnen wij hierop handhaven.

Meer informatie

Lees meer op de website van het Meldpunt Bodemkwaliteit.