Omgevingsdienst Achterhoek

Nieuws

Presentatie Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer

17 december 2020

De regio Achterhoek* heeft gezamenlijk de Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer geactualiseerd, ook voor PFAS-verbindingen. Deze kaarten en nota moeten nog door de colleges en raden van alle gemeenten worden vastgesteld. Pas daarna zijn de stukken….

Extra aandacht voor risico’s vanwege coronavirus

15 december 2020

De verscherpte maatregelen die Nederland treft om het coronavirus in te dammen, hebben ook gevolgen voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

Geen overtredingen geconstateerd tijdens controle buitengebied Winterswijk

14 december 2020

Op donderdag 10 december zijn er in de natuur- en bosgebieden rondom Winterswijk controles uitgevoerd. Ook Omgevingsdienst Achterhoek nam hieraan deel. Tijdens de controles zijn geen overtredingen geconstateerd.

Vergadering Algemeen Bestuur

26 november 2020

Op donderdag 3 december vindt van 10.30 tot 12.00 uur de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Achterhoek plaats.

Meerdere overtredingen tijdens controle buitengebied Lochem

28 oktober 2020

Op zaterdag 24 oktober zijn er controles uitgevoerd in de natuur- en bosgebieden rondom Lochem. Hierbij kregen meerdere mensen een bekeuring of waarschuwing.