Omgevingsdienst Achterhoek

Privacy verklaring Omgevingsdienst Achterhoek

Privacy Verklaring Omgevingsdienst Achterhoek
De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert milieutaken uit voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem ,Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en de provincie Gelderland. De ODA gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij nodig heeft voor de uitvoering van deze publieke taken. De ODA houdt zich aan de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens gebruikt de ODA?
Ten behoeve van uitvoering van de milieutaken kan de ODA gegevens opslaan van contactpersonen van bedrijven. Ook slaat de ODA de naam en contactgegevens op van personen die;
– Zienswijze indien;
– Klacht indienen;
– Handhavingsverzoek indienen;
– Vergunning aanvragen;
– Melding doen.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

Met wie delen wij uw gegevens?
Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de betrokken gemeente of een andere overheid indien dat nodig is voor het doel waarvoor de omgevingsdienst de gegevens heeft gekregen. Bijvoorbeeld als u bij de gemeente een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een besluit dat de ODA heeft genomen.

De ODA ontvangt soms persoonsgegevens die u aan een andere overheid heeft verstrekt. Bijvoorbeeld als u een melding of handhavingsverzoek heeft gedaan en de ODA verantwoordelijk is voor de afhandeling daarvan.

Rechten
U heeft het recht om de persoonsgegevens die de ODA van u heeft in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. Voor zover uw persoonsgegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitoefening van een wettelijke taak, kunt u verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen. Heeft u contactgegevens verstrekt om bijvoorbeeld geïnformeerd te worden over de afhandeling van een melding, dan kunt u zich bedenken en vragen deze contactgegevens te verwijderen.

Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u richten aan de privacy coördinator, Malou Oudenampsen, via email naar malou.oudenampsen@odachterhoek.nl. Klachten kunt u richten aan de functionaris gegevensbescherming van de ODA, A. Nas, via email op a.nas@doetinchem.nl of per brief geadresseerd aan Omgevingsdienst Achterhoek, Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld), onder vermelding van ‘Verzoek inzage persoonsgegevens’. Hier kunt u ook terecht indien u vragen heeft over de manier waarop de Omgevingsdienst met uw gegevens omgaat.

Als u het niet eens bent met de manier waarop de ODA met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.