Omgevingsdienst Achterhoek

Privacy verklaring Omgevingsdienst Achterhoek

Privacy Verklaring Omgevingsdienst Achterhoek

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert milieutaken uit voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem ,Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en provincie Gelderland. De omgevingsdienst gaat zorgvuldig om de persoonsgegevens die zij nodig heeft voor de uitvoering van deze publieke taken. De omgevingsdienst houdt zich aan de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens gebruikt de Omgevingsdienst?

Ten behoeve van uitvoering van de milieutaken kan de omgevingsdienst gegevens opslaan van contactpersonen van bedrijven. Ook slaat de omgevingsdienst de naam en contactgegevens op van personen die een zienswijze, een klacht of een handhavingsverzoek indienen, een vergunning aanvragen of een melding doen. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de betrokken gemeente of een andere overheid, als dat nodig is voor het doel waarvoor de omgevingsdienst de gegevens heeft gekregen. Bijvoorbeeld als u bij de gemeente een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een besluit dat de omgevingsdienst heeft genomen.

De omgevingsdienst ontvangt soms persoonsgegevens die u aan een andere overheid heeft verstrekt. Bijvoorbeeld als u een melding of handhavingsverzoek heeft gedaan en de omgevingsdienst verantwoordelijk is voor de afhandeling daarvan.

Rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die de omgevingsdienst van u heeft, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. Voor zover uw persoonsgegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitoefening van een wettelijke taak, kunt u verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen. Heeft u contactgegevens verstrekt om bijvoorbeeld geïnformeerd te worden over de afhandeling van een melding, dan kunt u zich bedenken en vragen deze contactgegevens te verwijderen.

 

Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u richten aan de functionaris gegevensbescherming van de ODA, A. Nas, via email op a.nas@doetinchem.nl of per brief geadresseerd aan Omgevingsdienst Achterhoek, Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld), onder vermelding van ‘Verzoek inzage persoonsgegevens’. Hier kunt u ook terecht indien u vragen heeft over de manier waarop de Omgevingsdienst met uw gegevens omgaat.

Als u het niet eens bent met de manier waarop de omgevingsdienst met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.