Omgevingsdienst Achterhoek

Ongewoon voorval melden

Bedrijven moeten een ongewoon voorval melden. Een ongewoon voorval is een incident of afwijking van de reguliere bedrijfsvoering. Voorbeelden van een ongewoon voorval zijn brand, explosie, bodemverontreiniging of ongeval.

Doe uw melding bij de overheid

U moet uw ongewoon voorval melden bij de overheid. Dit kan de provincie, gemeente of het waterschap zijn. Bij een acute situatie moet u het voorval melden bij S@men, het meldingsloket van de provincie.

Direct een melding doen >