Omgevingsdienst Achterhoek

Externe veiligheid

Externe veiligheid

Het intensieve verkeer van mensen en goederen, de industriegebieden en bedrijventerreinen brengen risico’s met zich mee. Deze risico’s zorgen soms voor een spanningsveld tussen ruimtelijke plannen en externe veiligheidsrisico’s. Nieuwbouw van bedrijven en woningen, vervoersplannen en al bestaande bedrijven vragen om een goede afweging tussen ambities en veiligheidsrisico’s. Als omgevingsdienst zijn we goed op de