Duurzaam ondernemen

Energiebesparing

In het Nationaal Energieakkoord (SER) zijn afspraken gemaakt over energie, energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Onderdeel van de afspraken is dat diverse partijen zich gaan inzetten om de energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder bij bedrijven te stimuleren.

Bedrijven en instellingen moeten volgens de Wet milieubeheer energiebesparende maatregelen nemen die zich in vijf jaar terugverdienen. U kunt gebruik maken van de Erkende Maatregelenlijsten om te zien op welke manier uw bedrijf energie kan besparen. Bij InfoMil kunt u deze lijsten vinden.

De energiebesparende maatregelen die een bedrijf volgens de wet moet nemen, hangen samen met het jaarlijks energieverbruik.

  • Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die uw bedrijf in vijf jaar kan terugverdienen. U voldoet aan deze verplichting als u de maatregelen uit de erkende maatregelenlijst heeft genomen.
  • Is er geen erkende maatregelenlijst voor uw bedrijfstak beschikbaar en uw bedrijf verbruikt meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of 75.000 m3 aardgas per jaar? Dan kunnen wij uw bedrijf verplichten om een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Na dit onderzoek stelt u een uitvoeringsplan op voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Aan de slag

Energie besparen begint altijd met inzicht in energieverbruik. Uw jaarafrekening kan u dit inzicht geven. Er zijn veel voorbeelden waarbij bedrijven met geringe inspanning grote energiewinst kunnen behalen. Bijvoorbeeld door isolatie, het vervangen van verlichting of het goed instellen van de verwarming/koeling.

U kunt ook gebruik maken van de MKB Energy Checkup om de meest relevante maatregelen en terugverdientijden te vinden voor uw bedrijf. De Milieubarometer is een monitoringsinstrument dat de milieuscore, CO2-footprint en milieukosten van uw bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar maakt. Tenslotte kunt u in de wintermaanden ook inzicht in energieverbruik te krijgen door gebruik te maken van de warmtecamera. Daarmee kunt u een foto maken van uw pand om te zien waar nog veel warmte ontsnapt en isolatie ontbreekt.

Zodra u weet hoeveel energie u verbruikt, is de stap klein om aan de slag te gaan met maatregelen. Op de kennisbank van InfoMil staat informatie over veel toegepaste energiebesparende maatregelen. De databank is ook een hulpmiddel bij het vaststellen van de (technische) mogelijkheden om een zuinig energiegebruik in een gebouw te waarborgen.

Bouwregelgeving

Ook in de bouwregelgeving staan eisen voor energiebesparing. Deze eisen wijken gedeeltelijk af van de eisen die in de Wet milieubeheer staan. Het is daarom belangrijk om bij nieuwbouw of renovatie van uw bedrijf contact op te nemen met ons voor afstemming. Zo voorkomt u dat uw bedrijf na de bouw niet blijkt te voldoen aan de eisen van de Wet milieubeheer.