Wederom uitstel Omgevingswet

Na vijf keer uitstel, moet het op 1 januari 2024 echt gaan gebeuren: de invoering van de Omgevingswet. Hoewel technisch gezien alles op orde was om de wet op de ‘oorspronkelijke’ datum van 1 juli 2023 in te voeren, is gehoor gegeven aan de wens van gemeenten en bedrijfsleven voor meer tijd.

Minister Hugo de Jonge van Ruimtelijke Ordening meldde donderdag aan de Tweede Kamer dat de invoering van de wet weer met een half jaar is uitgesteld. Het goede nieuws is dat het zogeheten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het computersysteem dat nodig is voor de wet, inmiddels veilig en stabiel genoeg is om de nieuwe aanvragen te kunnen behandelen. Overigens moet de Eerste Kamer nog wel instemmen met de invoering per 1 januari 2024

Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met behulp van één digitaal loket, het DSO, wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.