Waarschuwingen en boetes bij handhavingsactie buitengebied Berkelland

Op vrijdag 17 september hebben opsporingsambtenaren in het buitengebied van Berkelland controles uitgevoerd. Ook Omgevingsdienst Achterhoek nam hieraan deel. Bij de controles kregen meerdere mensen een waarschuwing of boete. 

De controles waren ’s avonds en de controleurs gingen in duo’s op pad. Ze hebben onder andere gelet op het verbranden en dumpen van afval, op het dealen van verboden middelen en op stroperij. Ook keken ze of mensen zich hielden aan de natuur- en milieuwetten, de Visserijwet en de toegangsregels van natuurgebieden. Verder gingen de controleurs kijken bij leegstaande panden.

ODA-voorzitter en burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland (foto) ging mee tijdens de controles. “Het was een leerzame avond en ik heb een mooie samenwerking tussen de handhavingspartners gezien. Deze vorm van samenwerking gaan we zeker nog eens herhalen.”  

Waarschuwingen en boetes

Er zijn diverse overtredingen geconstateerd. Mensen fietsten bijvoorbeeld zonder licht. Daarvoor werden waarschuwingen gegeven. Voor bellen op de fiets kreeg iemand een boete. Ook werden er vissers gecontroleerd. Een visser had ondermaatse vis gevangen: vis die vanwege het kleine formaat meteen teruggezet moet worden. Dat terugzetten moest de visser alsnog doen. En er werden drie boetes gegeven voor het niet goed omgaan met dieren.

Verder is er een boete gegeven voor bodemverontreiniging en werd er vuurwerk in beslag genomen. Dit zal vernietigd worden. De controleurs gingen ook langs bij verschillende panden en locaties. Hierbij zagen ze meerdere overtredingen, zoals brandgevaar. De politie, gemeente Berkelland en Omgevingsdienst Achterhoek gaan deze overtredingen verder onderzoeken.

Gezamenlijke actie

De controles vonden plaats in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied (KVO). Hierbij werken verschillende partijen samen om ervoor te zorgen dat het buitengebied een prettige plek blijft. Bij deze actie waren dat gemeente Berkelland, ODA, politie, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Gelders Landschap, Natuurmonumenten en de Hengelsport Federatie. De actie werd uitgevoerd onder de vlag van Stichting Groennetwerk en ODA, de regiocoördinator Oost van de samenwerkende groene handhavingspartners.