Spring naar content

Vergadering Algemeen Bestuur

Op woensdag 30 juni 2021 vindt een vergadering van ons Algemeen Bestuur plaats. De vergadering is van 10.30 tot 12.00 uur.

Vergaderdata Algemeen Bestuur 2021/2022
13 december 2021 | 12.30 – 14.00 uur
21 maart 2022 | 15.30 – 17.00 uur
29 juni 2022 | 09.30 – 11.00 uur

Alle vergaderingen vinden fysiek plaats. Wilt u een vergadering als toehoorder meemaken of wenst u de vergaderstukken te ontvangen? Stuur het Bestuurssecretariaat dan een e-mail.