Vergadering Algemeen Bestuur

Op woensdag 30 juni 2021 vindt een vergadering van ons Algemeen Bestuur plaats. De vergadering is van 10.30 tot 12.00 uur.

Vergaderdata Algemeen Bestuur 2021/2022

13 december 2021 | 12.30 – 14.00 uur
21 maart 2022 | 15.30 – 17.00 uur
29 juni 2022 | 09.30 – 11.00 uur

Alle vergaderingen vinden fysiek plaats. Wilt u een vergadering als toehoorder meemaken of wenst u de vergaderstukken te ontvangen? Stuur het Bestuurssecretariaat dan een e-mail.